Június 13-án rendkívüli testületi ülést és rendes bizottsági ülést is tartottak a képviselők – ebben a sorrendben. A rendkívüli ülést a Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása miatt hívták össze, majd a helyszínen bekerült a Verőce és Kismaros közös rendészeti társulásának szerződésének módosítása. A jegyző szerint a mezőőri állás betöltése miatt szükséges a módosítás. Mind a két javaslatot elfogadták, de nem volt egyhangú a döntés. Vágatlanul végignézhető:

A bizottsági ülés izgalmasabb és jóval több szereplős volt, a napirendi pontok között beszámolók elfogadása, de utcák átnevezése és önkormányzati telkek esetleges eladása is szerepelt. Meg a szemét.

Utóbbiról a DTKH műszaki vezetője, Feigl Ferenc elmondta, hogy hamarosan a MOL veszi majd át a teljes hulladékszállítást, addig egységesítenék a szerződéseket minden általuk ellátott településen. Ehhez kellene az a módosítás, hogy az önkormányzat elengedje az ingyen házhoz vitt szelektíves zsákokat a szerződésből. A bizottsági ülés első órája csak erről szólt, a képviselők sokat kérdeztek a témával kapcsolatban, végül képviselők javasolták elfogadásra a testületnek a holnapi ülésre.

Elfáradt a MűvHáz kazánja, inkább cserélni kell, ez derült ki a karbantartáskor – ezt már Nagy Andrea a Művelődési Ház vezetője mondta el. A képviselők meghallgatták a felújítási munkákat végző szakembert, aki szerint több komoly javítást is igényelne a 12 éves szerkezet, mintegy hétszázötvenezer forintból vagy egy újat vásárolnak alig egymillió-egyszázezer forintból. A képviselők a cserét javasolták.

A bizottság szembesült azzal, hogy a Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató csaknem egymilliós többlet forrásigényt jelentett be az idei évi ellátásra. Erre nemet mondtak a képviselők és a testületi ülésre kértek tájékoztatást arról, hogy miből fakad a többletigény.
A bölcsőde beszámolóját elfogadták, a korábbi fenntartó, a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központjától. Szeptembertől a bölcsőde és az óvoda is önkormányzati üzemeltetésű lesz.

A szippantásról

A bizottsági ülésen minősített többség kellett volna annak a rendeletnek az elfogadásához, ami a csatorna nélküli háztartások szennyvízszippantását módosítja. Ez alapján szerződést kell kötnie az önkormányzatnak egy szolgáltatóval, aki kiszippantja a szennyvizet a lakosoknál. Ha valaki nem az önkormányzattal szerződésben lévő partnerrel szippantat, akkor viszont be kell tudni mutatni a számlákat arról, hogy a szennyvizét megfelelő helyre vitette és nem a patakba eregette. Fontos, hogy ha házi tisztítót szereltek be, akkor akár kaphat mentességet is a szippantatás alól, de a házi tisztító amúgy is bejelentésköteles, így az önkormányzat eleve tud róla. A jegyző megjegyezte, hogy bízik abban, hogy mindenki be is jelenti a házi tisztítót, ez ugyanis könnyebbséget jelent a talajterhelés elszámolásánál.

Nem nagyon adna el az önkormányzat telket, a képviselők leszavaztak négy vételi ajánlatot is – mind egy embertől érkezett.

Lesz egy Eper köz és egy Irtás köz Kismaroson – új közterületek elnevezéséről is döntöttek a képviselők. Mindez mintegy két és fél órányi anyag:

Rendes testületi ülés

A testület rendes ülésén, június 20-án a Szamaritánus Szolgálat magyarázatot adott a kimutatásban szereplő többletfinanszírozási igényre, amelyet a csökkenő ellátottak számával indokolt. Az önkormányzat szeretné bővíteni a kört, többeket bevonni az ellátásba. A képviselőktől a javaslat végül 4 igen, 2 nem szavazatot kapott.

Vita volt a belső ellenőrzés alapján készített intézkedési tervről, amelyet végül elfogadtak.

A szemétszállítással kapcsolatos kérdések és a meglévő szerződés módosítása is átment a testületen. Vitás pont volt az üveggyűjtő gyakoribb vagy egyedi kérésre kiürítése, amit a szolgáltató szerint egyébként a nem a lakosság, hanem inkább cégek tudnak ilyen gyorsan ennyire telepakolni. A szolgáltató egyébként stabilabb szolgáltatást ígért, amint jövőre a MOL alvállalkozójaként folytatja a tevékenységét.

A képviselők nem javasoltak eladni önkormányzati ingatlanokat, az utóbbi időszakban több megkeresés is érkezett.

Elneveztek két közterületet is: mostantól Irtás köznek hívják a 8144/6 helyrajzi számú területet, és Eper köz lett 8591 helyrajzi számú zsákutca.

Mindenki képviselő elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.

Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló tárgyalása kapcsán kiderült, hogy a Börzsönyligetre vezető járdát garanciában nem lehetett javítani, ezt az Út-Finis Kft végezte el nemrég.
Az iskola kapcsán a polgármester elmondta, hogy az építés bizonytalansága miatt, illetve a konténeriskolábva költözés csúszása miatt semmilyen információ nincs arról, hogy lesz-e plusz osztályterem szeptemberben a mostani iskolaépület mellett, épül-e új konténertanterem.

A szippantós rendelet is átment, nem kötelező az önkormányzattal szerződött partnert választani, de számlával kell tudni igazolni az elvitetett folyékony hulladék mennyiségét A rendelet célja, hogy legyen központi szolgáltató, akit könnyen el lehet érni a csatornázás nélkül telkeken élőknek.

Az adhoc ügyeket tárgyaló napirendi pont szokás szerint izgalmas volt, a többi között például egy homályos hátterű szomszédharc nyilvánosság elé citálása is bekövetkezik és a személyeskedés nem is ér véget ennél az ügynél.

Poldauf Gábor képviselő jelezte az ülés végén, hogy illenék megköszönni a távozó jegyző munkáját. Ezt ő meg is tette, a polgármester pedig csatlakozott.
Dr. Timer Bárkányi Beáta, a távozó hivatalvezető zárszóként azt mondta, hogy feszített volt a munkatempó Kismaroson, de igyekezett olyan lelkesedéssel végezni a feladatát, mintha ő is itt élne. A jegyző augusztus elején távozik.

Lakatos Péter