Hétfőn ülésezett a legfőbb bizottság, holnap pedig képviselőtestület dönt a bizottság által előkészített ügyekben. Napirenden lesz a a váci tűzoltók tavalyi évről szóló beszámolója, megállapítják a szeptembertől érvényes bölcsődei térítési díjakat (napi 990 Ft a javaslat szerint), a tavalyi zárszámadásról és egy idei költségvetési módosításról is szavaznak. Ez utóbbiban több mint hárommilliós plusz keletkezett az intézmények pótigényei miatt, amire államkincstári fedezet is rendelkezésre áll.

Az első negyedéves költségvetési beszámoló, a tavalyi belső ellenőrzési jelentés, a Kismarosért Közalapítvány és a Kis Morgó Óvoda Alapító Okiratának módosítása is napirenden lesz. A közalapítvány a hagyományőrzésre is figyelmet fordítanak ezután és a három fős kuratóriumról is döntenek, elnöke Ógel János lesz. Ezután a közalapítvány tevékenysége a település honlapján is nyomon követhető lesz. Az alapítvány jelenleg közhasznúként nem működhet tovább, mert a legutóbbi könyvvizsgálat alapján nem felelt meg a módosított kritériumoknak, a hat követelményből csupán egyben teljesített jól.

Napirenden lesz még a Héja utca burkolatának felújítása, a kerékpárút fejlesztésének előkészítése és néhány járda felújítása, ahol az ajánlatokról hoznak döntést a képviselők, valamint egy korábbi adásvétel miatti technikai módosításról is szavaznak.

A testületi ülést előkészítő bizottsági ülésről a teljes videó itt:

A bizottság létszámhiány miatt a minősített többséget igénylő döntéseket nem tudta meghozni.

Lakatos Péter