A Szent Istváni alapok – ezer éve európai, ezer éve magyar

0
941

Mondhatjuk, hogy immár hagyományosan a templomkert volt a helye az államalapítás és a kereszténység felvétele ünnepének. Felemelő ünnepi misével kezdődött a megemlékezés. Felcsendültek a népi énekek a templomi kórus közreműködésével, Áron atya prédikációjában a wallhauseni testvértelepülés híveit is megszólította anyanyelvükön. A templomkertben Parragh Gellért Szent István fiának, Imre hercegnek írt intelmeiből olvasott fel. A cserkészcsapat parancsnoka azt tartotta fontosnak kiemelni, ahogy István királyunk türelemre inti utódját. Szent István az intelmekben azt vallotta, hogy a türelmes király királykodik, míg a türelmetlen csak zsarnokoskodik.

Áldást mondott és megszentelte az új kenyeret Fejérdy Áron atya. A kereszténység felvétele okán arra hívta fel a figyelmet, hogy muszáj magunk mögött hagyni a pártoskodást és a széthúzást, mert csak az összefogás vihet minket előre, csak az erősítheti a jelen és a jövő közösségeit.

Kifejezetten az ünnepre készített műsort Faragó Laura Kossuth- és Magyar Örökség díjas énekművész és két tanítványa Gajdó-Zirig Panni és Bori. Faragó Laura egy pannonhalmi, eredetileg latin nyelvű gregorián magyar nyelvű fordítását interpretálta mély átéléssel.

Neubauer Rudolf polgármester először magyarul köszöntötte az egybegyűlteket, majd németül üdvözölte wallhauseni barátainkat. A wallhauseniek ittléte adta a vezérfonalát is az ünnepi beszédnek. A polgármester azt hangsúlyozta, hogy a keresztény magyar állam megalapításakor Szent István segítséget kapott a németektől, háromszáz évvel
ezelőtt németek alapították a falut, ezer évvel később pedig ismét együtt ünnepel német és magyar egy svábok alapította magyar településen. Neubauer Rudolf ennek kapcsán az európaiságot hangsúlyozta, amelyben ő egyszerre érezheti magáénak az ezer éves magyarságot és német gyökereit. Beszédében kitért a 30 évvel ezelőtti Páneurópai
piknikre is, amikor a magyar nép segítségével vált szabaddá a találkozás a kettéválasztott Németország állampolgárai számára. A Szent István-i gondolatokat továbbszőve fogalmazta meg fő üzenetét, hogy akkor juthatunk előre, ha közösen, egymás
kölcsönös tiszteletben tartása mellett, megbékélésben cselekszünk, ugyanis ez az a nyelv, amely a keresztény Európát is naggyá tette.

Ezután a wallhauseniek nevében Lea Geldner köszönte meg a vendéglátást a házigazdáknak, Erdővölgyi Melittának és Buzásiné D. Ivettnek, majd Horváth István és Neubauer Rudolf felszelték a megszentelt kenyereket, amelyet díszegyenruhába öltözött cserkészek osztottak szét a résztvevők között, végül szintén hagyományosan a Major Sándor teremben az ország tortáiból kaphattak kóstolót a kismarosiak, a Balatoni Habos Mogyorósból, az Őrség Aranyából és az idei nyertesből, a Boldogasszony Csipkéjéből.

Lakatos Péter

Fotók: Aradi Szilveszter