A testület ülésén történt

1
1379
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tizenegy napirendi ponttal vágott neki a május 30-án tartott ülésének a képviselő testület. Neubauer Rudolf polgármester első napirendi pontként a szociális ellátások bővítéséről szóló javaslatot terjesztette elő. Mint elmondta, a törvény a szociális szolgáltatások között szabályozza a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását. Kismaroson jelenleg csak a házi segítségnyújtás működik, a szolgáltatást 8 fő veszi igénybe. A Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálata korábban javaslatot tett arra, hogy az idősek nappali ellátását és a szociális étkeztetést is biztosítja, azonban az előzetes kalkulációk alapján ehhez az önkormányzatnak is hozzá kellene járulnia anyagilag. A hozzájárulás mértéke a térítésmentes házi segítségnyújtással számolva meghaladja a kétmillió forintot évente, cserébe viszont minden adható szociális szolgáltatást igénybe vehetnek a kismarosiak. A képviselők Pálmai Attila ellenszavazata mellett támogatták a javaslatot.

Kismaros főépítésze tájékoztatta a testületet, hogy a településkép védelmét szolgáló törvényt a parlament elfogadta. Philipp Frigyes szerint ez alapján érdemes megfontolni és kitalálni, hogy milyennek szeretnénk látni Kismaros képét és megalkotni azokat a szabályokat, amelyek a jövőben itt felépülő házak, épületek kinézetét szabályozzák. mint fogalmazott, a “kismarosiság lényegét” kellene megtalálni. A képviselők támogatták a javaslatot.

Szintén a főépítész beszélt arról, hogy a jövő hónapban felállítandó ivókútnak a Művelődési Ház előtti füves területet tartja a legalkalmasabbnak. A Német Nemzetiségi Önkormányzat június 19-én avatja fel a kutat, azonban az ülésen jelezték, hogy a tervezettnél kevesebb pénzt nyertek az erre kiírt pályázaton. Azt kérték a testülettől, hogy a területrendezés és tervezés költségét vállalja át. Ez mintegy 600.000 forintnyi kiadást jelent. Az ivókút avatásának idején érkeznek testvérvárosunk, Wallhausen elöljárói is, az ő elszállásolásukhoz és az itt tartózkodásuk költségeinek fedezéséhez további 358.000 forint támogatást kértek a testülettől.

A képviselők a szobor elhelyezéséhez Pálmai Attila ellenszavazata mellett segítséget nyújtottak, azonban Burik Vilmosné és Moór Róbert képviselők is jelezték, hogy ezekkel a kiadásokkal az önkormányzat nem számolt. Mint a Pénzügyi bizottság elnöke fogalmazott, kényszerhelyzetben vannak és arra kérte a Nemzetiségi Önkormányzat jelenlévő képviselőit, hogy a jövőben gondosabban tervezzenek. A wallhauseniek látogatására a kért összeg kétharmadát szavazták meg a testület tagjai.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A képviselők ezek után módosították a Kismorgó Óvoda Alapító Okiratát és Szervezeti Működési Szabályzatát is. Erre az átépítés és az óvodások létszámának növekedése miatt volt szükség. Az új dokumentumban rögzítették a nemzetiségi óvoda német nevét is, így a Bärenjungen Kindergarten (Medvebocs Óvoda) név is hivatalossá vált.

A két ülés közötti intézkedésekről szóló beszámolóban Parragh Gábor alpolgármester elmondta, hogy az óvoda kivitelezése kapcsán (erről ebben a lapszámban hosszabban is írunk) megállapodtak a kivitelezővel, hogy két külön ütemtervet vezetnek majd. Az egyik a régi épület felújításáról, a másik pedig az új szárny építésének előrehaladásáról nyújt információkat. A beszámolóból az is kiderült, hogy megrekedt a Dózsa György utcai leomlott támfal helyreállításának ügye, mert rendkívül drága ajánlat érkezett, amelyet így a Pénzügyi Bizottság elutasított, további árajánlatokra várva.

Bár nem kötelező, de Hajdú László gazdasági vezető készített egy összesítést az első negyedév költségvetési működéséről, amelyek a képviselők rendben találtak és egyhangúlag megszavazták. A költségvetést is módosították a képviselők, a mintegy ötmillió forintos növekedés túlnyomórészt Kismaros Községi Önkormányzat működéséhez szükséges. A pénzt a tartalék terhére csoportosítják át.

Egy tartózkodás mellett megszavazták a Művelődési Ház eszközigényeire benyújtott javaslatot is, amelyben sport- és konyhai eszközök beszerzésére valamint számítástechnikai bővítésre kért átcsoportosítást az intézmény vezetője.

Megváltozott a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata is egy korábbi törvénymódosítás kívánalmainak eleget téve. Horváth Péter jegyző javaslatára nem a már meglévő szabályzatot módosították, hanem újat készítettek.

A képviselők megszavazták, hogy a Patak vendéglő tartósan használhassa az Egészség Park és az étterem közötti területet. Az étterem cserébe bővíti a parkolót és rendezi az ottani területet is, egyeztetve az önkormányzattal.

Egyhangú igennel szavaztak a képviselők egy pályázati részvételre is, amely alapján a Csalogány utca és Patak utca, valamint a Móricz Zsigmond utca egy szakasza kapna úja burkolatot. A 17 millió forintnyi megpályázott pénznek a 15 százalékát kell önrészként kifizetni.

Zárásként a képviselők csatlakoztak a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához. Határozatba foglalták, hogy Kismaros is támogatja a kormány elképzelését a migrációs válságra válaszként adott kötelező betelepítési kvóta kapcsán, tehát nem akar menekülteket fogadni az országban.

1 hozzászólás

Comments are closed.