Adóhatósági tájékoztató

0
713

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy 2016. február 22-én megkezdtük a 2016. évi helyi adó befizetéséhez szükséges csekkek és számlaegyenleg értesítők, valamint a magánszemélyek kommunális adója határozatainak postázását. Ebben az évben az I. és II. félévi csekkeket is február hónapban kapják meg, melyek közül az I. félévi adót március 16-ig, a II. félévit pedig szeptember 15-ig fizethetik be késedelmi pótlékmentesen. Szeptember hónapban újabb értesítő és csekk nem kerül kiküldésre, így szíveskedjenek azt megőrizni az adó fizetéséig!

Határidőre történő befizetésüket és ezzel KISMAROS fejlődéséhez való hozzájárulásukat előre is nagyon köszönjük!

Tájékoztatjuk, hogy fizetési könnyítést (fizetési halasztást, részletfizetést) kérhetnek, ha igazolják, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelentenének.
2016. január 1-től emelkedett a kommunális adó, illetve az adókedvezmény jövedelemhatára is. A kommunális adóval kapcsolatos adókedvezmény igényléséhez szükséges nyomtatvány letölthető Kismaros honlapjáról.

Felhívjuk figyelmüket, amennyiben fenti befizetési kötelezettségüket nem (vagy nem határidőben) teljesítik és fizetési könnyítést sem kérnek, adóhatóságunk minden jogi eszközt fel fog használni annak érdekében, hogy adóköveteléseit behajtsa. Jogszabály által biztosított lehetőségünk a hatósági átutalási megbízás, azaz inkasszó is, mellyel több hátralékos Ügyfelünkkel kapcsolatban éltünk 2016. január hónapban és a továbbiakban egyre több hátralék behajtásánál kívánunk alkalmazni. Egyéb behajtásra alkalmazható jogi eszközeink: munkabérből letiltás, nyugdíjból letiltás, gépjármű lefoglalás, jelzálogjog bejegyzés, végrehajtási jog bejegyzés, melyekkel szintén élni fogunk. Kérjük tehát a határidők pontos betartását és az adófizetési kötelezettségük teljesítését!

Dr. Horváth Péter s.k.
Kismaros Község jegyzője