Álláslehetőség a Kis Morgó Óvodában

0
1168

A Kis Morgó Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, óvodapedagógiai képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség,
  • Német nyelvből felsőfokú C típusú szakmai nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, bizonyítványmásolatok, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kielgas-Wiesner Éva nyújt, a 0620-5521845 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kis Morgó Óvoda címére történő megküldésével (2623 Kismaros, Liget utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/59 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Kielgas-Wiesner Éva részére a kismorgoovoda@gmail.com e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Kielgas-Wiesner Éva, Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A leadott érvényes dokumentumok alapján személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 10.