Álláslehetőség a kismarosi önkormányzatnál!

0
1146

Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal

Településüzemeltetési

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. számú melléklet, 32. Település-, terület és vidékfejlesztési, településüzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Településüzemeltetési műszaki feladatok ellátása, részvétel önkormányzati beruházások előkészítésében, lebonyolításában, részvétel pályázatok, közbeszerzési eljárások műszaki előkészítésében, lebonyolításában. A főépítésszel együttműködve részvétel a településrendezési döntések előkészítésében, végrehajtásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Középfokú képesítés, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú képesítés, Településüzemeltetés,

Településüzemeltetési tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet melléklete szerinti önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása, nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők személyes adatait megismerhetik, végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2478/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Településüzemeltetési.

Személyesen: Hutkai Barbara, Pest megye, 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Kismaros Község Önkormányzata honlapja – 2019. július 16.