Álláslehetőségek az óvodában

0
778

Kis Morgó Óvoda                     

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai nevelési feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, Óvodapedagógus,
 •         Egészségügyi alkalmasság, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Főiskola, Német nemzetiségi óvodapedagógus,
 •         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

Elvárt kompetenciák:

 •         Jó szintű Gyermekszeretet, kreativitás, együttműködési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), végzettséget igazoló bizonyítvány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kielgas-Wiesner Éva nyújt, a 06-20-552-18-45 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Kis Morgó Óvoda címére történő megküldésével (2623 Kismaros, Liget utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 69/2015 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
 •         Elektronikus úton Kielgas-Wiesner Éva részére a kismorgoovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Kielgas-Wiesner Éva, Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Állásinterjú keretében személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 28.

—————————————————————————————————————————————————————————————

Kis Morgó Óvoda                  

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Nevelő munkát segítő, gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Középiskola/gimnázium,
 •         Egészségügyi alkalmasság, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), végzettséget igazoló bizonyítvány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kielgas-Wiesner Éva nyújt, a 06-20-552-18-45 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Kis Morgó Óvoda címére történő megküldésével (2623 Kismaros, Liget utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2015/70 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.
 •         Elektronikus úton Kielgas-Wiesner Éva részére a kismorgoovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Kielgas-Wiesner Éva, Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Állásinterjú keretében személyes beszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 28.