December elsejéig kérhető szociális tűzifa

0
644

tűzifaDecember 1-ig lehet benyújtani a kérelmeket a szociális alapon juttatott tüzelőanyagra. Az ellátásban a falu területén élő, szociálisan rászorult, legalább egy éves bejelentett kismarosi lakóhellyel rendelkező személy részesíthető. Szociálisan rászorult lehet a rendelet szerint az, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át. A kérelemhez szükséges dokumentumok az önkormányzati hivatalban érhetőek el, ingatlanonként maximum két köbméter tűzifa igényelhető. Az igényléshez jövedelem igazolást kell csatolni. A Szociális Bizottság javaslata alapján a legrászorultabbak kapnak támogatást.