Faültetés 2023 – Kismaroson is helyet kapott Petőfi körtefája

0
915

Rendhagyó irodalomórának is megfelelt a program, nem véletlenül jelent meg több
gyermekcsoport is a falumúzeum udvarán június 1-jén, délelőtt.
Több mint 100 érdeklődő segédkezett Petőfi körtefájának az elültetésében. Résztvevők voltak: a Kis Morgó Óvoda Süni csoportja Fábián Réka és Szárazné Pauliscsák Anett, a Vilcsek Gyula Általános Iskola 1., a, és 5., b., osztályok Zeleiné Orosz Borbála és Rusvay Balázs vezetésével, a váci Karolina Katolikus Általános Iskola 4. a osztályának a diákjai
Nagyné Markovics Éva és Tányérosné Hosták Csilla kíséretében. Eljöttek még a Migazzi
Kristóf Idősek Otthonának a lakói közül többen Kuffartné Mikó Ildikó segítségével,
Aradi Szilveszter alpolgármester úr, Erdővölgyiné Zachinger Melitta, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Ritzl Erika óvodavezető, Burik Vilmosné, a
Kismarosi Nyugdíjas Klub vezetője, valamint érdeklődők a faluból.
A Kismarosi Falumúzeum Alapítvány nevében Néder Sarolta méltatta a nagy költő
születésének 200 éves évfordulójára meghirdetett kezdeményezést, aminek eredményeként Petőfi körtefájához jutott településünk. A kis fácskát néhány gyerek segítségével ültette a helyére a múzeum udvarában. Csadó Klaudia, a kismarosi könyvtár vezetőjének a tolmácsolásában megtudhattuk, hogy a legenda szerint hogyan is zajlott Petőfi Sándor utolsó éjszakája.

Az óvodások a Pille, pille, pillangó, Andresz Mátyás a Csokonai, Szetei Miksa a Csatadal
című verssel idézete a költőt. Neves vendégünk, Faragó Laura Magyar Örökség- és Kossuth-díjas énekművész – egyben településünk díszpolgára – megszólaltatta a Virágnak megtiltani nem lehet című dalt, amit a visszaemlékezések szerint Petőfinek is eldaloltak az utolsó éjszakáján. A művésznő néhány mondattal elmondta érzéseit erről a napról, melynek utolsó szavai így szóltak: „A faültetést közösen és hittel végeztük! Petőfi él és élni fog!”

Végezetül Faragó Laura vezetésével elénekeltük a Távolból című vers megzenésített
változatát, ezzel könnyeket csalva sokunknak szemébe.

Az utókornak is üzentünk: a Kismarosi Falumúzeum polcára felkerült egy vaskazetta, amely a következőket tartalmazza: egy 2023. június 1-jei Magyar Nemzet című újságot, a résztvevők és a szereplők névsorát, a körtefa és Petőfi utolsó éjszakájának történetét, egy kokárdát és egy 200 Ft-os érmét, valamint a Faragó Laura által hímzett kis emléket.

E sorok írója köszönetet mond mindazoknak, akik segítettek abban, hogy az ötlet
megvalósulhasson. Köszönjük így távolból is Kovács Gyula gyümölcsnemesítőnek, Sándor
Cecíliának, a Magyar Kultúráért Alapítvány munkatársának, Faragó Laurának, Csadó
Klaudiának, Aradi Szilveszternek és a falugazda csapatának, a Falumúzeum Kuratóriumának, a tanítóknak, óvónőknek, és minden kedves résztvevőnek, hogy ilyen emlékezetessé tették mindannyiunk számára 2023 első nyári napját.

A tervek szerint jövőre is megünnepeljük majd a körtefát, Petőfit és a nyár kezdetét.

Végvári Györgyi
  Fotó: Csadó Klaudia és Néder Sarolta