FELHÍVÁS

0
1072

A Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a Tisztelt Kismarosi Polgárokat, a Gazdálkodó Szervezeteket és a Civil Szervezeteket, hogy Kismaros településfejlesztési koncepciójának készítése megkezdődött. Több lehetőséget is biztosítunk arra, hogy javaslataikat, észrevételeiket megtegyék.

Önök október 30-ig írásos észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módon:

  • levélben történő megküldéssel a főépítész részére a Kismarosi Polgármesteri Hivatal címére (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.),
  • elektronikus levélben történő megküldéssel a titkarsag@kismaros.hu e-mail címre.

További lehetőség a véleménynyilvánításra az Önökhöz hamarosan eljuttatott KÉRDŐÍV kitöltött visszaküldése a jelzett határidőig. Ezt megtehetik postán keresztül a Kismarosi Polgármesteri Hivatalnak címzett levélben, vagy bedobhatják a kérdőívet a Művelődési Házban elhelyezett gyűjtőládába is, de akár mobiltelefonnal lefényképezve, e-mailben is elküldhetik a titkarsag@kismaros.hu címre. A kérdőív letölthető a www.kismaros.hu és a www.kismarosikikialto.hu oldalakról is Word formátumban, amelyet kitöltve, e-mailben szintén visszaküldhetnek. Lakossági fórumot is szervezünk október hónap folyamán, ahol személyesen is elmondhatja, milyen településen szeretne élni, dolgozni.

A felhívás településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés b) pontja szerint, Kismaros Község Önkormányzat településfejlesztéssel és -rendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról szóló 80/2015. (VII.06.) Kt. határozata alapján jelenik meg. A felhívást a Partnerségi Egyeztetési Szabályzat alapján a www.kismaros.hu honlapon és az önkormányzat hirdetőtábláján közzétettem.

 

Kismaros, 2015. október 2.

Tisztelettel:

Neubauer Rudolf

polgármester

 

Letölthető, Pdf-ben kitölthető: Településfejlesztési koncepcióról szóló kérdőív

Letölthető, Word-ben kitölthető: Településfejlesztési koncepcióról szóló kérdőív