Homlokzatfelújítás pályázat indul ismét Kismaroson!

0
866
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kismaros Község Önkormányzata a 2019. évben támogatandó homlokzatfelújítási pályázat pénzügyi keretének előkészítése érdekében

PÁLYÁZATOT HIRDET

a helyi védelem alatt álló és a helyi védett környezetben álló épületek külső homlokzati felújítási munkáinak támogatására a Kismaros község településképi védelméről szóló 11/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jelen pályázat keretében műemléki védettséggel érintett épület támogatására nincs mód. A támogatás igénylése az önkormányzathoz benyújtott pályázat útján lehetséges.

A támogatás mértéke:

– helyi védelem alatt álló épületek esetén a homlokzati felújítási költségek maximum 50%-a, amely teljes mértékben vissza nem térítendő támogatás;

– helyi védett környezetben álló (de egyedi védelem alatt nem álló) épület esetében a homlokzati felújítási költségek maximum 50%-a, melynek 50%-a vissza nem térítendő támogatás, 50%-a pedig kamatmentes kölcsön;

– a Rendelet alapján a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: PÜTB) a fenti arányoktól indokolt esetben eltérhet.

A támogatás feltételei:

– a támogatás utófinanszírozású, tehát a pályázónak az 50%-os önerő vállalása mellett a munkálatok lezárásáig és azok igazolásáig a teljes bekerülési költséget állnia kell;

– mind a vissza nem térítendő támogatás, mind a kamatmentes kölcsön kifizetése a támogatott munkák befejezésekor, azok számlákkal való igazolása után történik;

– támogatás nem adható kötelezéssel elrendelt felújítás esetén.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a kitöltött pályázati űrlapot, amely a Polgármesteri Hivatalban kérhető, vagy a www.kismaros.hu főoldaláról letölthető;

– a megvalósítani tervezett felújítás engedélyes szintű tervét, költségvetését és ha jogszabály előírja, akkor a jogerős építési engedélyét, egyéb esetben az illetékes szerv hozzájárulását;

– az érintett tulajdonosok (kezelők, használók) névsorát, írásos nyilatkozatukat, hogy a felújítás rájuk eső költségeit vállalják, és a pályázott összeget megelőlegezik;

– a kivitelezés ütemezését;

– nyilatkozatot a meghatározott nagyságú önrész vállalásáról.

A pályázat benyújtása:

A pályázatokat 2018. szeptember 30-ig kell benyújtani a főépítészhez.

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a PÜTB az éves költségvetést jóváhagyó testületi ülést követő hónap utolsó napjáig bírálja el. Az eredményről a pályázók írásban értesülnek. Nyertes pályázat esetén az érintettekkel a polgármester megállapodást ír alá.

Egyéb tudnivalók:

A támogatás felmondása írásbeli bejelentés alapján történik. Ha a támogatott az építkezést a megállapodásban vállalt határidőre nem tudja befejezni, írásban kérheti a támogatási összeg következő évi felhasználását. Kérelem csak egyszer adható be.

Részletes információ:

A helyi védett épületek és a helyi védett környezet listája a Kismaros község településképi védelméről szóló 11/2015. (X. 5.) önkormányzati rendeletben megtalálható, a pályázattal kapcsolatos további információ a www.kismaros.hu honlapon olvasható.

Letölthető űrlap ITT.

2018. augusztus 13.

Moór Róbert s.k.
a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke