Igazi hősök

0
1023

Magyar, német, osztrák, horvát, szerb, örmény.

A Szabadságharc sokaknak adta meg a lehetőséget, hogy hőssé váljanak, és sokan is lettek azok, százak, ezrek. Legtöbbjük neve nem maradt fent, tán nyugvóhelyük sem ismert. Tisztelet nekik, emlékezzünk meg róluk!

1848-49 viharos hónapjaiban, elsősorban nem népek vagy nemzetek harcoltak egymással, hanem két világnézet ütközött meg. A változatlanság a változással, a maradás a haladással, a jelen a jövővel. A forradalmárok áldozata nem volt hiábavaló, eljött 1867, és onnantól, több mint negyven szárnyaló esztendő.

Az a tizenhárom, sőt tizenhat bátor ember az életét adta mindezért. Ahogyan Batthyány Lajos is felvállalta a legnagyobb felelősséget. Igazi hősök.

Magyar, német, osztrák, horvát, szerb, örmény.

20171005_132350
Megemlékezés Kismaroson a vértanúkról

 

Az utolsó szó jogán:

Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.

Damjanich János: Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.

Dessewffy Arisztid: Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.

Kiss Ernő: Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük, és a hazáé az életük!

Knézich Károly: Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok! Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.

Lahner György: Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom!

Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.

Leiningen-Westerburg Károly: A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.

Nagysándor József: De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.

Poeltenberg Ernő: Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.

Schweidel József: A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.

Török Ignác: Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.

Vécsey Károly: Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.

Batthyány Lajos: Allez Jäger! Éljen a haza!