Illegális hulladéklerakások Kismaroson!

0
1010

A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. Kismaros önkormányzatával közösen próbál hosszú távú megoldást találni a szabálytalan hulladéklerakások miatt Kismaroson kialakult veszélyes helyzet kezelésében. A megnyugtató megoldáshoz minden érintett lakos és az üdülőtulajdonosok együttműködésére is szükség van.

Tapasztalataink szerint három helyszínen alakult ki tarthatatlan állapot. A szabálytalan hulladéklerakások jellemzően a Gálhegyi úton, illetve a Morgó vasútállomásnál és a János hegyi út elején található szelektív gyűjtőhelyeken összpontosulnak.

A Zöld Híd a fenti helyszínekről július 4-én beszállítja a kihelyezett egy köbméteres konténereket. A hulladékok további lerakása természetesen szigorúan tilos, erről tájékoztató táblákat is kihelyeznek a közszolgáltató munkatársai. Az illegális hulladéklerakás amellett, hogy veszélyt jelent a lakókörnyezetre, a vizekre, szabálysértés is. A Zöld Híd Régió Nkft. ezúton is kéri együttműködésünket az illegális hulladéklerakás veszélyes gyakorlatának megszüntetésében!

A közszolgáltató felhívja továbbá ügyfelei figyelmét, hogy 2014. április 1-től működik a börzsönyligeti részen is a házhoz menő kommunális, szelektív (páratlan hét) és zöld (páros hét) hulladékelszállítás. Minden hétfői napon bejárják az alábbi térképen látható útvonalat.

zöld híd cikk térképzöld híd cikk illegális szemét a Gálhegyi úton
Áldatlan állapotok a Gálhegyi úti helyszínen.

A szabályos begyűjtéshez kétféle lehetőség kínálkozik az állandóan és időszakos jelleggel itt élők számára. Igény szerint használható hulladékgyűjtő edény, ebben az esetben az aktuális évre szóló matricát fel kell ragasztani. A másik lehetőség a Zöld Híd Régió felirattal ellátott hulladékgyűjtő zsák beszerzése a Stedra boltban. A zsákok átvételére a külterületen élő állandó lakosok és az üdülőtulajdonosok jogosultak. Természetesen lehetőség van az év bármely időpontjában többlethulladékos zsákot is vásárolni, amelyeket a megszokott hulladékgyűjtés alkalmával szállítják el.

Fontos tudnivaló még, hogy minden közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A Zöld Híd és a Kismarosi Önkormányzat folyamatos adategyeztetést végez a „potyautasok” felderítése érdekében.

Zöld Híd Régió NKft elérhetőségei:

Levelezési cím: 2100, Gödöllő, Pf: 75

E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

Telefon: 06-40/201-026

www.zoldhid.hu