Kép, kerámia – képzőművészet Kismaroson

0
760

Szeretettel várjuk településünk művészetszerető lakóit 2015. január 24-én (szombaton) délután 5 órára a művelődési házba Győrffy-Kovács Adrienn képzőművész-tanár kiállítás-megnyitójára. Ez alkalommal nemcsak Adrienn festményeit, hanem kerámiáit is megtekinthetjük. A kiállítást megnyitja Végh Attila költő, zenél Győrffy Ákos, ezúttal Mérei Anitával.

Kismaros helyi művészek alkotásaival szeretne tisztelegni a magyar kultúrának.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat és jelenünket idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Mi más útravalót kaphatna ez alkalomból egy magyar falu közössége erre a napra, mint Illyés Gyula szép szavait?

„Boldogan helyeseljük, hogy a nemzeti büszkeség minden szívet fölmelegítsen.(…) A magyar irodalomnak nem mindennapi dicsősége, hogy a határvonalat a jó és rossz között kezdettől fogva keményen meghúzta, s minden időben megtartotta. Balassitól, Zrínyitől, Csokonaitól Petőfiig, Adyig, József Attiláig a nemzeti érzés a magyar szellemiségben félreérthetetlenül egyjelentésű. (…) Mindig az egybetartozást jelenti.” Érdemes tehát legalább e jeles napon elgondolkodni azon, hogy milyen gazdag is a magyar kultúra.

Aki most velünk ünnepel, velünk együtt örülhet. Szép muzsikát hallgathatunk, és szemünk is gyönyörködhet a művészi alkotásokban. Ezáltal gazdagodik a szívünk és gyarapodik a tudásunk. Ha csak egy délután erejéig ki tudunk szakadni a folyton elébünk tolakodó kulturális szeméttől, már nem felejthetjük: a jövő nemzedékének oktatása, nevelése, a magyar kultúra közvetítése nemcsak tantermi feladat, hanem a mindennapok része.

Még az ünnepnapokon túl is.

vgy