Kismaros környezetvédelmi programjáról szóló társadalmi egyeztetés

0
1271

Tisztelt Kismarosiak!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat települési környezetvédelmi programot dolgoz ki. A települését 2008-ban fogadták el, a program felülvizsgálatát az időmúlás és a jogszabályi környezet változása is szükségessé tette.

A környezet védelméről szóló törvény 48/F § (1) bekezdése szerint a program tervezetét államigazgatási egyeztetésre kell bocsátani, a véleményezési határidő hatvan nap.

Az Otthonunk Kismaros facebook oldalon közzétett híreszteléssel ellentétben Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. szeptember 23. napján tartott ülésén nem a település környezetvédelmi programját, hanem annak tervezetét fogadta el, amelyet az ismertetett rendelkezések szerint államigazgatási egyeztetésre bocsát.

A környezetvédelmi program és az abban foglaltak végrehajtása a település mindennapjait, és jövőbeni állapotát is érinti, ezért természetesnek és nélkülözhetetlennek tartom, hogy a tervezetet a kismarosiak megismerhessék, javaslataikkal, véleményükkel segítsék a település sajátosságaihoz igazodó program megalkotását.

A program tervezetét társadalmi egyeztetésre bocsátom, javaslataikat, véleményüket írásban, illetve a polgarmester@kismaros.hu címre küldött elektronikus üzenetben 2019. november 20. napjáig várjuk.

Dr. Horváth Péter jegyző

Kismaros TKP II mellékletekkel