Közlemény a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet, a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat készítésével kapcsolatban

0
1366

MILYEN LEGYEN KISMAROS TELEPÜLÉSKÉPE?

MILYEN LEGYEN AZ ÚJ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT?

A települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet, a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat készítésével kapcsolatban a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet értelmében az érdekképviseleti, a civil és a gazdálkodó szervezeteknek, az egyházaknak, valamint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő egyesületeknek a polgármesterhez történő bejelentkezésre, továbbá Kismaros lakosságának, az ingatlantulajdonosoknak, valamint a fentebb jelzett szervezeteknek

2017. április 16-ig

van lehetősége írásos kérelmet, észrevételt, javaslatot tenni a polgármesternek címzett levélben (2623 Kismaros, Kossuth L. u. 22.), vagy elektronikus úton a polgarmester@kismaros.hu e-mail címre elküldve, vagy a hivatal titkárságán személyesen leadva. Aki már adott be kérelmet, annak azt nem kell megismételnie.

A BEADVÁNY űrlap WORD vagy PDF formátumban is letölthető.

Az arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítéséhez szívesen veszünk minden olyan anyagot (fotó, rajz, szöveges leírás, stb.), mely Kismaros arcát mutatja be. Keressük azokat az épületek, részletek, hangulati elemek, melyek Ránk jellemzőek. Ezeket küldjék el az arculat@kismaros.hu e-mail címre. A fentebb megadott határidő erre is vonatkozik, de a gyűjtőmunka utána is folyamatos.

Kismaros, 2017. április 9.

 

Neubauer Rudolf s.k.

Kismaros község polgármestere

 

Kapcsolódó dokumentumok:

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ itt olvasható.

A települési arculati kézikönyvről (TAK) innen lehet további információkat megtudni.

A Lechner Ödön tudásközpont által elkészített bemutató arculati kézikönyv, a kitalált Magyarszéphely nevű településről itt olvasható.

Kismaros hatályos településképi védelméről szóló rendelete itt olvasható.

Kismaros hatályos helyi építési szabályzata (HÉSZ) itt olvasható.

Kismaros hatályos település szerkezeti terve (TSZT) itt tekinthető meg.