December első szombatján tartotta az idei közmeghallgatást a kismarosi önkormányzat.

A polgármester, Neubauer Rudolf az esemény elején az egybegyűlteknek összefoglalta az elmúlt két évet, hiszen tavaly a járvány miatt nem lehetett közmeghallgatást tartani. Elmondta, hogy jelenleg 390 milliós pénzállománya van a falunak, a bevételek november végéig 92%-ban, a kiadások pedig 62%-ban teljesültek. Ez azt jelenti, hogy bevételi oldalon kicsivel több mint 867 millió forintot, a kiadási oldalon pedig 582 millió forintot mutat a főkönyv.

Továbbra is számokban foglalta össze, hogy június közepétől, amikortól újra lehetett testületi üléseket tartani,

17 alkalommal ültek össze a döntéshozók bizottsági vagy képviselő-testületi ülésen és mintegy 2300 oldalnyi előterjesztés anyagáról döntöttek. Neubauer Rudolf felhívta a figyelmet, hogy a nagy mennyiségű anyagban a szigorú járványügyi szabályok idején felgyülemlett munka pótlása is zajlott. Ha már járványszigor: a veszélyhelyzetben 89 polgármesteri döntés született, mintegy 716 oldal előterjesztés alapján.

 

A polgármester kiemelte, hogy a korlátozások miatti többletmunka is zökkenőmentesen zajlott a hivatalban, minden önkormányzati intézmény megfelelően el tudta látni a feladatát.

A polgármester külön megköszönte a háziorvos és asszisztense, Dr. Székely Zsuzsanna és Stób Rita munkáját (öket idén Kismarosért érdemrenddel jutalmazták) illetve köszönetet mondott a Málnalevél Patika dolgozóinak, akik a vírushelyzetben közvetlenül segítették a megbetegedettek gyógyulását. Köszönetet mondott az egészségügyben dolgozó kismarosiaknak, akik mások gyógyításán munkálkodtak és minden kismarosi lakosnak is megköszönte a kitartást és a fegyelmezettséget, amit a járványhelyzet alatt tanúsított. Kiemelte, hogy a járvány egyes hullámaiban önkéntes segítő szolgálat alakult, a benne résztvevők azokat segítették, akik házi karanténba kerültek és nem tudták volna megoldani például a bevásárlást.

A polgármester a település tavalyi évi és idei kitüntetettjeiről is beszámolt. Győrffy Ákos, József Attila díjas költő-író lett a tavalyi esztendő díszpolgára, idén pedig Mányi István, Ybl-díjas építész kapta az elismerést. Kismarosért érdeméremmel tavaly Grünwald Bélát, a Kismarosi Polgárőrség alapító-vezetőjének, idén pedig a háziorvosunknak és asszisztensének a településért végzett munkáját ismerték el.

A falu jövője is szóba került. A polgármester elmondta, hogy négy másik környékbeli településsel, Nagymarossal, Szokolyával, Verőcével és Kóspallaggal közösen megalakították a Börzsöny kapuja innovációs klasztert. Az együttműködés célja, hogy az idén induló uniós pályázati keretből fejlesztési pénzhez juttassa a településeket. Korábban Pest megye nem pályázhatott uniós forrásra, ezzel a társulással azonban lehetőség nyílik akár régiós szintű fejlődésre is. Ehhez okosan kell pályázni és megfelelően felhasználni az elérhető támogatásokat. Mint mondta, bízik az eredményes munkában, szerinte a klaszter működésének már a jövő évben látható eredménye kell, hogy legyen.

Szintén térségi együttműködésben a közbiztonságot is javító döntés született: Verőcével közös rendészeti társulás alakult. Ezzel a két településnek két közterületfelügyelő áll a rendelkezésére, januártól pedig egy mezőőrt is alkalmazni tudnak. Utóbbi például az illegális hulladéklerakók felszámolásában, kialakulásuk megelőzésében adhat nagy segítséget. Neubauer Rudolf úgy fogalmazott, hogy a folyamatosan jelenléttel működtetett rendészeti társulás a növekvő önkormányzati feladatokat és a lakossági igényeket is hatékonyan tudja szolgálni. A rendészeti társulás iránt más települések is érdeklődnek, elképzelhető, hogy már a közeli jövőben döntést kell hozni újabb csatlakozók kapcsán.

A polgármester az elmúlt két év fejlesztéseit összefoglalva azt mondta, hogy

elnyert és magvalósult vagy éppen megvalósuló pályázatok jelenleg több mint 430 millió forint értékben zajlanak Kismaroson. Jelenleg kilenc különböző aktív projekt zajlik, a többi között útfelújítások vagy éppen a bölcsőde építése. Utóbbi februárban készülhet el.

 

Beadott pályázatok jelenleg javarészt külterületi útfejlesztésre vannak, több mint 150 millió forint értékben. Ezekben az esetekben döntés még nem született. A börzsönyligeti Kánya utca helyreállítása, a Liget-Liliom-Hegyalja utcák fejlesztése, az óvodai játszóudvar eszközeinek bővítése illetve közterületi játszótérfejlesztés is van a megvalósulás előtt álló, már elnyert pályázatok között és a Művelődési Ház is átalakul a jövő év elején. Januárban és februárban éppen ezért csak korlátozottan működik majd az intézmény.

Javul az önkormányzati géppark, új járművek és a már meglévő multifunkcionális géphez további szerszámok, adapterek érkeznek a jövő év elején. A közmunkaprogram lezárultával ugyanis emberi munkaerőből kevesebb áll rendelkezésre, így a jobb gépekkel a hatékonyságot növelnék. A falugazda csapatának több tagja is szerzett speciális képesítést az utóbbi időben.
Zártkerti ingatlanok területén is indul fejlesztés a közeli jövőben, a Jánoshegyi út minősége és a vízelvezetés javulhat a környéken. A külterületi útfejlesztés legalább három másik helyszínen is javítja majd a komfortot.

A polgármester szerint az egyik legnagyobb lakossági pályázati programra, a felelős állattartás elősegítésére az első körben nem tudtunk pénzt szerezni. A kisállatok ivartalanítására, chipelésére és oltásaik beadására több mint százan jelentkeztek. Az önkormányzat éppen ezért azt fontolgatja, hogy önerőből megpróbálják kielégíteni ezt az igényt a településen.

A Magyar Falu programon belül a háziorvosi és védőnői praxist tudták felszerelni bútorokkal és újabb szűrőberedezésekkel.

Több önerős beruházás után a parkolásra, illetve annak anomáliáira terelődött a szó. KA polgármester az egybegyűlteknek elmondta, hogy a faluközpont parkolási nehézségei mindenki számára ismertek A Kismaroson élők, a környékről kismarosi átszállással ingázók és a kirándulók által támasztott elvárások és kihívások megoldására adható lehetséges változatok kidolgozására a legfőbb bizottság és a képviselő-testület munkacsoportot hozott létre. Neubauer Rudolf jelezte, hogy várják mindenki javaslatát, észrevételét az önkormányzat ismert elérhetőségein.

Idén újra a képviselők viszik ki a hetven év felettiek csomagjait és idén is mintegy 72 köbméter tüzifát tudnak szociális alapon kiosztani. A keményfát darabolva, hasogatva szállítják ki, de hasítás nélkül is kérhető a fa.

A polgármester a lakosok kérdéseit is megválaszolta. A Hegyalja utca elején élők szeretnék megőrizni a sorházak előtt a zöld felületet. A házsor az épülő bölcsőde mellett húzódik, itt a Hegyalja utcát a Liget utcával összekötő új útszakasz épül zöldfelületre. Neubauer Rudolf szerint a lehető legkevesebb zöldet igyekeznek elvenni út céljára, az összekötő szakasz pedig nem forgalmat generáló beruházás, hanem a környék forgalmának jobb elosztását segíti.

A svájci földek beépítéséről és a környék közlekedési rendjének felülvizsgálatáról is érkezett kérdés. A 12-es főút és a Szokolyai út találkozásánál körforgalmat szeretnének, ez azonban a Magyar Közút kezelésében valósulhat meg, az önkormányzat ehhez a csomóponthoz nem nyúlhat. Hasonló a helyzet a Szokolyai úti járda kapcsán, de a Kossuth utcában is, ide fejlesztést nem tud tervezni az önkormányzat. A közvilágításon azonban a közeli jövőben javítana az önkormányzat, hamarosan a képviselő-testület elé kerül egy előterjesztés a bővítéssel és a korszerűsítéssel kapcsolatban. A Vörösmarty utca fásításáról és a mellette futó árok lefedésével kapcsolatban is érkezett kérdés, korábban az ott lakók a fasor telepítésével kapcsolatban a kilátás romlása miatt aggódtak.

A Hegyalja utcáról a helyszínen is elhangzott kérdés, a készülő összekötő út kapcsán. Neubauer Rudolf szerint a bölcsődéhez legközelebb vezetik az utat, a házaktól a legtávolabb. Ugyanakkor parkolókat is telepítenének, de az utcában lakókat a legkevésbé zavarva. További egyeztetéseket is tervez az önkormányzat az ott lakókkal.

A Tábor utca sövényének kiírtása, a Morgó-patak fölötti átkelés és az óvoda, iskola tetejére tervezett zöldkertek kaptak észrevételt. A polgármester a válaszában elmondta, hogy fákat már ültettek az egykori sövény helyére, de ott a parkolással is lehetne valamit kezdeni ezen a szakaszon, például kialakítani megfelelő helyeket, mert azt az oldalt egyébként is parkolásra használják hétvégén. A patak felett a polgármester szerint reális lehet a híd megépítése, valódi híd épülhet, de még a Migazzi felé is vizsgálják a közúti összeköttetés kialakítását. Utóbbi biztosan forgalomnövekedést is generál. A bölcsőde tetején a zöldteraszt a nevelők használhatják majd, egyébként az udvar is zöld marad. A jogszabályban meghatározott területeket burkolják csak az épület körül. Az iskola zöldtetejével ugyanez a helyzet.

Neubauer Rudolf arról is beszélt, hogy az iskola a megismert tervekhez képest nyáron jelentősen megváltozott, de kiemelt állami beruházásról lévén szó, az önkormányzathoz nem jutott el még az új terv, csak egy online konferencián mutatták be. Ugyanakkor az iskola zöldtetején sem lesznek gyerekek.

A teljes, vágatlan anyagot itt nézheti végig:

Lakatos Péter