Közmeghallgatás 2021

0
715

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 04-én, szombaton 14.00 órától közmeghallgatást tart a Művelődési Házban.

Napirend:

1. Az előzetesen írásban feltett kérdések, javaslatok megtárgyalása a benyújtás
sorrendjében.
2. A jelenlévők kérdéseinek, javaslatainak megtárgyalása a jelentkezés
sorrendjében.

A közmeghallgatáson kizárólag helyi közügyeket érintő kérdésekben bárki
felszólalhat, a képviselő-testület tagjaihoz és a jegyzőhöz kérdést intézhet. Egyéni
hatósági ügyek nem képezik a közmeghallgatás tárgyát.
A kérdések feltehetők továbbá 2021. december 01-én (hétfőn) 18:00 óráig írásban
Kismaros Község Önkormányzatának címezve a 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út
22. szám alatti postai, valamint a titkarsag@kismaros.hu elektronikus levélcímre.

A közmeghallgatáson kötelező a szájmaszk használata, valamint a  kialakult
járványhelyzetre való tekintettel és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján
a közmeghallgatáson való részvétel védettségi igazolvány és védett személy
azonosítására alkalmas fényképes igazolvány felmutatása mellett lehetséges.

Kismaros, 2021. november 24.

Neubauer Rudolf
polgármester