Március 15-e van, nemzeti ünnep, az újkori magyar történelem egyik meghatározó eseményének emléknapja.

1848-ban ezen a napon a Magyarországon regnáló osztrák hatalom elleni elégedetlenkedés forradalomba csapott át. Az ezt követő két évnyi fegyveres konfliktus, a magyar szabadságharc, a nemzeti egység szimbóluma lett. A 173 évvel ezelőtti napon robbant ki a forradalom, amelyet aztán az osztrákok orosz segítséggel voltak csak képesek leverni mintegy másfél évvel később.

Ezen a napon kokárdát (szalagrózsát) viselünk, amely a szabadságharc szimbóluma lett. Az első kokárdát a forradalom kitörésében aktív szerepet vállaló költő, Petőfi Sándor felesége, Szendrey Júlia készítette. Jókai Mór kokárdáját őrzi a Petőfi Irodalmi Múzeum:

Jókai Mór kokárdája (forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum)

A forradalom kirobbanásának története az egyik legismertebb történelmi esemény, nehezen lehet elképzelni olyan általános iskolát végzett embert, aki a 12 pontból legalább az első néhányat ne tudná felidézni álmából ébresztve, ne ugorna be neki a Pilvax kávéház vagy a Landerer nyomda, valamint a Nemzeti Múzeum lépcsője, mint ikonikus helyszínei a március közepi eseményeknek. A szereplők, Petőfi, Jókai, Vasvári vagy Táncsics neve is ismerős minden magyar embernek.

Koroknay Dániel neve azonban nem biztos. A YouTube egyik ismert arca, Tóth Tamás tanító a forradalom egyerekhőséről készített nemrég videót:

Emlékeztetőül pedig a 12 pont, a célok, amiért a forradalom kirobbant, az eredeti, 1848-as közlés szerint

„Mit kiván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés.’
1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.
2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
3. Évenkinti országgyülést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Urbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék. képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk.
11. A’ politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
12. Unio.

Egyenlőség, szabadság, testvériség!”

Ez pedig a Nemzeti Dal eredeti, Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött verziója:

A Nemzeti dal Petőfi kéziratában (forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum)

A kiemelt képen a Dunakanyar látképe látható a visegrádi várból, nemzeti zászlóval.

Lakatos Péter