Még nem tudni be kell-e zárni a Művházat télire Kismaroson, de döntöttek az idei díszpolgári cím és a Kismarosért Érdemérem odaítéléséről

0
818
Testületi ülés 2022 szeptember 19-én. A képen balról jobbra Schottner Norbert, Kismaros új jegyzője, Neubauer Rudolf polgármester és Moór Róbert, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő látható

Rendkívüli ülést tartott Kismaros vezetőségének legfőbb bizottsága, a Pénzügyi és településfejlesztési Bizottság és a képviselő-testület is, miután az egy héttel azelőtti ülésen határozatképtelenek voltak létszámhiány miatt. Az üléseken most először Kismaros új jegyzője, Schottner Norbert képviselte a hivatalt. 

A bizottság ülésén a képviselők határozatot hoztak egy közterület elnevezéséről, a Szuttai dűlőről nyíló magántulajdonban lévő zsákutca mostantól a Rezeda utca nevet viseli. Egy másik közterületi elnevezési javaslatot elvetettek, mert becézett személynevet kívánt adni a javaslattevő. 

Emelkednek a terembérleti díjak a Művházban. Ennek okai között a rezsiárak drasztikus változása is szerepet játszik. A bizottság ugyanakkor támogatta, hogy egy eddig félstátuszú munkatárs teljes állású alkalmazását a Művelődési Házban október elsejétől. Az indoklásban szerepelt, hogy a településen vélhetően megnövekednek a feladatok, főleg szociális téren tekintettel a rezsiköltségek mindenkit érintő növekedése és a hónapok óta kétszámjegyű pénzromlás miatt. 

Az intézményvezető, Nagy Andrea elmondása alapján egyelőre nincs döntés arról, hogy a rezsiárak elszállása miatt bezár-e az intézmény télire. Neubauer Rudolf polgármester szerint erről a következő rendes ülésen döntenek. 

Csökkennek viszont a bölcsődei térítési díjak. Az összeg mintegy kétszáz forinttal lesz alacsonyabb, napi 555 forint + Áfa. 

A villamos és gázenergia közbeszerzéséről is döntöttek. Csoportos ajánlatot kér az önkormányzat a lehető legolcsóbb áron megvehető energiáért. Az előterjesztéshez csatolt dokumentumok alapján csaknem nyolcszoros rezsiár növekedéssel számol a település a gáz esetében. Ez azt jelenti, hogy változatlan fogyasztás mellett a hivatal, az óvoda, az Egészségház valamint a művelődési intézményeink gázköltsége változatlan éves fogyasztás mellett a kicsivel több mint hatmillió forintről 45 millió forintra nőhet jövőre, hacsak nem sikerül csoportos közbeszerzéssel lejjebb szorítani az árakat. 

Drágul a szociális étkeztetés díja is. Az eddigi 550 forint helyett 720 forintra emelkedik a napi élelmezési költség a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálatánál. A szervezet Kismaroson szerződéssel végzi a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetést, de a megugró üzemeltetési díjak miatt itt is emelésre kényszerülnek. 

A költségvetés módosítását is megszavazták a képviselők, itt a legnagyobb változást az óvoda tornatermére beérkezett támogatás összege jelentette, így több mint 350 milliós pluszt jegyez a mérleg. Ezzel egymilliárd forint fölé nőtt a költségvetési főösszeg Kismaroson.

Egyhangú döntés született a második negyedéves költségvetési beszámoló elfogadása kapcsán is. 

Elfogadták a két ülés közötti polgármesteri intézkedésekről szóló beszámolót is. Neubauer Rudolf polgármester itt elmondta, hogy az iskola építésével megbízott BMSK hivatalos levélben is elállt a szerződéstől. Magyarul nem állnak neki az építkezésnek, mert a forrást az Építési Minisztérium döntése alapján nem kapják meg. Kismaros polgármestere szerint ez nem végleges elállás, Neubauer Rudolf abban bízik, hogy akár már egy éven csúszás után is megindulhat az építkezés. 

Egymillió forintot különít el az önkormányzat tüzifa vásárlására a céltartalékból és további félmillió forintot a szállításra. A szociális bizottság elnöke itt elmondta, hogy tavaly 44-en igényeltek szociális tűzifát, amiben 75 köbmétert osztottak szét. Stedra Bence szerint idén több igénylő lehet ugyanekkora, államilag pályáztatott  mennyiségre, így még kevesebb juthat egy főre. Az egymillió forintból vásárolt tűzifa fedezheti az igényeket és biztosíthatja a szociális ellátást. 

A képviselő-testület Parragh Gábor és Poldauf Gábor képviselők távolléte mellett ülésezett. Itt a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén is megfordult javaslatok hasonló eredménnyel mentek át a képviselőkön, lásd feljebb. 

Ezen felül az óvoda és bölcsőde éves beszámolóját is elfogadták. Ritzl Erika intézményvezető elmondta, hogy minden eltervezett programot megvalósítottak és a szeptemberben elindított bölcsőde is telt házzal üzemel, jelenleg várólistás gyerekek is vannak. Neubauer Rudolf polgármester a Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak munkáját az egész falu nevében megköszönte, különös tekintettel arra a nagyszerű munkára, amit a bölcsőde elindítása előtt kellett elvégezni és ami komoly terhet rótt az intézményre. 

A testület döntött két beszerzésről is, amely egyfelől a Kossuth Lajos utca járdájának, más részről a Hegyalja utca építésének munkáira beérkezett ajánlatokról. MIndkét esetben a legjobb ajánlatot tevő cég megbízására tett javaslatot a vezetés, amit a képviselők elfogadtak. 

Elfogadták a gyermekvédelmi értékelést is az előző évi beszámoló alapján és a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban is így döntöttek. 

A képviselők végül zárt ülésen döntöttek az idei kitüntetettek személyéről, ez alapján Faragó Laura, Kossuth és Magyar Örökség díjas énekművészt választották Kismaros díszpolgárává, a Kismarosért Érdemérmet pedig a több mint húsz éve működő Marus Tánccsoport kapja. 

Lakatos Péter