Mérlegen az előző öt év – polgármesteri beszámoló

0
2075

A 2014-2019. évekre vonatkozóan a legfontosabb közösen elért eredményeink:

 1. pályázatokon 817.229.428 Ft-ot nyertünk ebben a ciklusban;
 2. új Óvodát építettünk,
 3. utak, járdák építésére, fenntartására 218.776.510 Ft-ot költöttünk,
 4. a civil szervezetek működését, fejlesztéseit 17.323.062 Ft-tal támogattuk,
 5. árvízvédelemre 4.813.500 Ft-ot költöttünk,
 6. hitelt nem vettünk fel, nincs adósságunk,
 7. beindítottuk a közterületfelügyeletet Kismaroson,
 8. 2 db járművel fejlesztettük az Önkormányzat gépparkját,
 9. bevezettük az ASP rendszert Kismaroson, amellyel hatékonyabban tudjuk ellátni adminisztratív feladatainkat, ráadásul ingyen (évi 1.800.000 Ft megtakarítást jelent majd, mert ezt az összeget a könyvelőprogramra kellett eddig költenünk),
 10. van főépítésze Kismarosnak, ez 2019. évben 1.866.432 Ft-ba került eddig Kismarosnak,
 11. létrehoztuk a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, amellyel a hatékonyabb munkavégzés volt a célunk,
 12. ebben a ciklusban 90 db testületi ülésen 580 db határozatot hoztunk,
 13. ebben a ciklusban 12.294 iktatott ügyiratban 24.973 alszámot végzett el Kismaroson a Hivatal,
 14. augusztus 31-én 59 főnek tudtunk Kismaroson munkát adni az Óvodában, Hivatalban, az Önkormányzatnál vagy a Művelődési Házban,
 15. a Kismarosi Kikiáltó szerkesztésére, vagyis a lakosság hiteles tájékoztatására öt év alatt összesen 3.600.000 Ft-ot költöttünk,
 16. Új honlapja van Kismarosnak,
 17. Több bevétellel gazdálkodhatunk évente,
 18. Jobb arányban tudjuk realizálni a helyi adóbevételeinket,
 19. A Pénzügyminisztérium támogatásából a következő önkormányzati ciklusban teljesen megújul a bölcsőde épülete. A fejlesztésnek köszönhetően 326 milliós beruházással 42 főre emelkedik a férőhelyek száma.

 

 1. Beszámoló a pályázatokról

2014.11.01-2019.09.10. időszakban 68 db pályázatot nyújtott be a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal, amelyből 53 db nyertes, 5 db nem támogatott, 9 db elbírálás alatti és 1 db visszaadott pályázat. A 68. db pályázatból 4 db Széchenyi 2020-as pályázat. A nyertes pályázatok céljait, elnyert összegeit, az önrész összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2. sz. mellékletben a nem támogatott vagy visszaadott pályázatok, a 3. sz. mellékletben az elbírálás alatti pályázataink, valamint a 4. sz. mellékletben a Széchenyi 2020-as pályázatok láthatók.

1. sz. táblázat Pályázatok száma, kategória szerint
2. sz. táblázat Pályázatok száma (Széchenyi 2020)
3. sz. táblázat Pályázatok elnyert összege (Széchenyi 2020)
4. sz. táblázat Beadott pályázatok összegei eredményesség szerint
5. sz. táblázat Elnyert pályázati összegek évek szerint (beadás éve szerint)
1. sz. ábra Pályázatok száma, kategória szerint
2. sz. ábra Pályázatok száma (Széchenyi 2020)
3. sz. ábra Pályázatok elnyert összege (Széchenyi 2020)
4. sz. ábra Beadott pályázatok összegei eredményesség szerint
5. sz. ábra Elnyert pályázati összegek a pályázat beadás éve szerint
 1. Az új Óvoda építése
6. sz. ábra A Kismarosi Kis Morgó Óvoda építésének finanszírozási arányai, a zöld rész a saját forrás arányát jelöli
6. sz. táblázat A Kismarosi Kis Morgó Óvoda építésének költségei (adatok forintban)
7. sz. ábra A Kismarosi Kis Morgó Óvoda fejlesztési kiadásainak arányai, a zöld rész az építési költség arányát jelöli
 1. Az önkormányzat munkatársainak létszáma

A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal kismarosi székhelyhivatalában 2019.08.31. napján a betöltött álláshelyek száma 13 fő volt. A jegyző, illetve a gazdasági vezető feladataikat részben a székhely hivatalban, részben a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal Kóspallagi, illetve Szokolyai Kirendeltségén látják el, tehát a kizárólag a székhelyhivatalban munkát végzők száma 11.

7. sz. táblázat Az önkormányzat feladatait ellátó alkalmazottak száma (2019.08.31-én)

4. Utak, járdák építése, fenntartása

2015.01.01. és 2019.08.31. között az Önkormányzat 218.776.510 Ft-ot költött utak, utcák, járdák fenntartására és fejlesztésére.

8. sz. ábra Utak, járdák fenntartása, fejlesztése (2015-2019. években) (adatok forintban)
8. sz. táblázat Utak, járdák fenntartása, fejlesztése (2015-2019. években) (adatok forintban)
9. sz. táblázat Pályázat keretében felújított, szilárd burkolattal ellátott belterületi utcák, járdák (2015-2019.)
10. sz. táblázat Önerőből felújított szilárd burkolatú belterületi utcák, járdák (2015-2019.)
11. sz. táblázat Hegyvidéki belterületi utcák, járdák karbantartása – téli síkosságmentesítés (2015-2019.)

Az Ófalu utcáiban az Önkormányzat alkalmazottai végezték a síkosságmentesítést az Önkormányzat tulajdonában lévő járművekkel.

12. sz. táblázat Belterületi utcák, járdák karbantartása – kőszállítás/hideg aszfalt (2015-2019.)
13. sz. táblázat Belterületi utcák, járdák karbantartása – gréderezés, kőterítés (2015-2019.)
14. sz. táblázat Belterületi utcák, járdák karbantartása – Start pályázat (Útkarbantartó rész) (2015-2019.)
15. sz. táblázat Belterületi utcák, járdák karbantartása – táblák, útburkolati jelek, menetdinamikai küszöb (2015-2019.)

5. Főépítész

Az önkormányzat főépítészének havi bruttó illetménye 2019 évben:

16. sz. táblázat A főépítész 2019. évi költségei (adatok forintban)

6. Civil szervezetek támogatása

Civil szervezeteknek, egyesületeknek nyújtott pénzügyi támogatások 2014.11.01-2019.08.31. között:

17. sz. táblázat Civil szervezetek támogatásai időrendi sorrendben (adatok forintban)

 

 

9. sz. ábra Civil szervezetek támogatásai szervezetenként összesítve (adatok forintban)
18. sz. táblázat Civil szerveztek támogatásai szervezetenként összesítve (adatok forintban)

7. Kismarosi Kikiáltó szerkesztésére fordított összeg

19. sz. táblázat A Kismarosi Kikiáltó szerkesztésének költségei (adatok forintban)

8. Árvízvédelem

Árvízvédelemre az Önkormányzat a vonatkozó időszakban 4.813.500 Ft-ot költött, amely a következő tételekből áll:

a) 2017. 06.28-án 3.746.500 Ft-ot költött árvízvédelmi tanulmánytervre, amelyet a Viziterv Kft készített el,

b) Scheili árok kitísztítása, 1.067.000 Ft, Vízgazdálkodási Társulat kivitelezésében,

c) Start munka keretében a Béres árok kitísztítása (pályázati pénzből finanszíroztuk).

9. Nincs adósság

Kismaros Község Önkormányzata nem vett igénybe 2014.11.01-2019.08.31. időszakban hitelt vagy kölcsönt.

10. Közterületfelügyelet

Beindítottuk a közterületfelügyeletet Kismaroson. A közterületfelügyelő közreműködésével 31 db, közterületen illegálisan tárolt gépkocsi került el a község területéről. 48 db adminisztrációt is igénylő lakossági bejelentés végére került pont és több mint 100 db ügy zárult, helyszíni szemlén folytatott kommunikációval. A közterületfelügyelő részvételével zajlott az elmúlt tél síkosságmentesítési munkálatainak szervezése és lebonyolítása, a szociális valamint rezsicsökkentéssel kapcsolatos tűzifa be és kiszállítása. A közterületfelügyelő, közbiztonsági referensként részese volt a polgárvédelmi szervezet megújításának, az árvízvédelmi terv aktualizálásának és kapcsolatot létesített olyan vállalkozásokkal (homokbánya, szállítócég, homokzsák gyártó) illetve szervezetekkel (BV Intézet Márianosztra), amelyek a települést segíthetik az esetleges védekezésben. Segíti a műszaki csoport munkáját, kapcsolatot tart a közműszolgáltatókkal. Részt vett a Duna-parti pihenőtér fejlesztésében és az elmúlt egy év során, 245 db behajtási engedélyt adott ki, a községben építkezők részére.

11. Új járművek

2 db járművel gazdagítottuk az önkormányzati gépjármű flottát.

12. ASP szakrendszerek bevezetése

Bevezettük az ASP-t a következő területeken:

 1. iktatás,
 2. gazdálkodás,
 3. helyi adó nyilvántartás,
 4. vagyonkataszter,
 5. tárgyi eszköz nyilvántartás,
 6. iparkereskedelem,
 7. hagyaték,
 8. települési portál,
 9. elektronikus ügyintézés.

Ezekkel a szakrendszerekkel hatékonyabban tudjuk kiszolgálni a település lakosságát, ráadásul ezek a programok ingyenesek a Hivatal számára. Emellett 3.150.000 Ft értékben tudtunk a pályázatunk keretei között új számítógépeket, kártyaolvasókat, nyomtatókat, szkennereket, egyéb számítástechnikai eszközöket vásárolni a három település Hivatalaiba.

13. Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal

Szokolyával és Kóspallaggal együtt hoztuk létre 2015. január 1-jén a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalt, bízva abban, hogy önkormányzati kötelező feladatainkat együttes erővel hatékonyabban tudjuk ellátni és finanszírozni.

A Településünk lakosságszáma, közfeladat ellátási igénye, infrastrukturális igénye évről-évre növekszik, amelyet nehéz, sok esetben lehetetlen követni, kielégíteni úgy, ahogy azt mi szeretnénk.

14. Testületi ülések

20. sz. táblázat Testületi ülések száma 2014-2019 között

15. Iktatott ügyiratok

21. sz. táblázat Ügyiratok száma 2014-2019 között

16. Új honlap

Megújult a kismaros.hu települési honlap, elindítottuk a kismarosikikialto.hu hírportált, ahol az elmúlt 5 év során több mint 1700 cikk jelent meg.

17. Évente egyre nagyobb bevétellel gazdálkodhatunk

2013. január 1-jétől áll fenn az a szervezeti struktúra, amiben jelenleg is dolgozunk (ekkor adtuk át az Iskolát a tankerületnek). Ezért ettől az időponttól érdemes megnézni, hogy melyik (beszámolóval lezárt) évben mekkora összegből gazdálkodhattunk.

10. sz. ábra Bevételeink nagysága (2013-2018.)

2019.08.31-én 25.964.300 Ft szabadon felhasználható pénztőkéje volt az Önkormányzatnak.

A bevételeket az önkormányzati feladatainkra költöttük el minden évben, jól látszik, hogy 2013. január 1-je óta egyre többet tudtunk a falura költeni.

11. sz. ábra A falura fordított összegek (2013-2018.)

18. Adóbevételeink

Az elmúlt ciklusban nagyobb adóbevételekből tudtuk finanszírozni a település közfeladatait, amit fontos eredménynek tartunk.

12. sz. ábra Éves adóbevételek, nagyság szerinti sorrendben (2010-2018.)
22. sz. táblázat Éves adóbevételeink (2010-2018.)

19. Mellékletek

1. sz. melléklet MEGNYERT PÁLYÁZATOK BEADÁS DÁTUMA SZERINTI SORRENDBEN

 

2. sz. melléklet NEM TÁMOGATOTT VAGY VISSZAADOTT PÁLYÁZATOK BEADÁS DÁTUMA SZERINTI SORRENDBEN
3. sz. melléklet ELBÍRÁLÁS ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK BEADÁS DÁTUMA SZERINTI SORRENDBEN

 

4. sz. melléklet SZÉCHENYI 2020 PÁLYÁZATOK BEADÁS DÁTUMA SZERINTI SORRENDBEN

 

Neubauer Rudolf polgármester