Mi történt a közgyűlésben?

0
657
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Legutóbb augusztus 24-én ülésezett a kismarosi képviselő-testület. Az ülés elején Neubauer Rudolf polgármester számolt be a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt eseményekről. Ez alapján mondhatjuk, hogy a Településfejlesztési Bizottság elnökének közbenjárására sikerült beszerezni Földhivataltól a pontos adatokat az ingatlankataszterhez.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kiderült, hogy két hetet késett a Héja utca és a Sólyom utca kereszteződésének felújítási terveit készítő tervező a tervek bemutatásával. ez nemcsak a munkát tolja el időben, de a hanyagsága miatt az önkormányzat kötbért is kiszab a tervezőre. Megkezdődött a Harangvirág utcai patakmeder helyreállítása, azonban egy másik vizes feladattal nehezebben jutunk dűlőre. A Stuckon lévő dunai kifolyó működőképessé tételéhez komolyabb apparátus kell, abba ugyanis az ott építkezők kapubejárót és egyéb műtárgyakat is beépítettek, emiatt egy-egy dunai áradás után a víz nem tud visszafolyni a Dunába az ártérről. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a terület nem Kismaros tulajdona, a rajta végzett változtatások következményeit azonban nekünk kell elszenvednünk.

A polgármester mindenkit biztosított arról, hogy időben elkészül az ideiglenes óvodai csoportszoba a Liget utcában. Döntés született arról is, hogy a létszámbővülés és a Liget utcában létesített ideiglenes csoportszoba miatt módosítani kell a Kis Morgó Óvoda alapító okiratát. A módosítást a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása is indokolja, ezt ugyanis a jelenleg érvényben lévő dokumentum nem szabályozza megfelelően.

Felújításra szorulnának az útjaink is, de az önkormányzat nem nyert az útburkolatra kiírt pályázaton. Komolyabb fejlesztés helyett tehát a jelenlegi rendszer javítgatására van csak lehetőség. Az erre szánt költségvetési összeg ismeretében a helyszínekről a Településfejlesztési Bizottság dönt majd. A polgármester kérése az volt, hogy legalább felerészben börzsönyligeti utakat vegyenek fel a listára.

A templom alatti megindult támfalat azonban kincstári, pontosabban állami vis maior támogatásból állítják majd helyre. Legalábbis erre utalhat az, hogy a kincstár befogadta a kérelmet.

Több lesz a hirdetőtábla Kismaroson és a meglévők átalakítása is elkezdődik hamarosan. Philipp Frigyes főépítész javaslatára a település köszöntő tábláinak stílusában épülnek majd az új darabok és hasonló külsőt kapnak a már meglévők is. A főépítész egyébként arra is kíváncsi volna, mit gondolnak a falubeliek Kismarosról és hogy képzelik a falu jövőjét, ezért szeretné, ha mielőbb hivatalos fórumon is találkozhatna azokkal, akiknek ötletük van, vagy érdekli őket a településük jövője.

A képviselő-testületi ülésen jelentette be a polgármester, hogy eredményes volt a közétkeztetésre kiírt közbeszerzés. A három pályázó közül csupán egy volt érvényes, így szeptembertől az iskola és az óvoda étkeztetéséért valamint az egyéb közétkeztetési feladatokért a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft felel majd.

Szóba került a közelmúltban országos szinten jelentősen átalakított családsegítő szolgálat is. Kismaros vezetése korábban úgy döntött, hogy a nagymarosi székhelyű családsegítő és gyermekjóléti szolgálattól veszi igénybe a szolgáltatást. A Nagymarost, Verőcét és Szokolyát is ellátó szolgálat azonban a házi segítségnyújtásban nem tud segíteni, így erre legkésőbb az év végéig megoldást kell találni, hogy a következő évben is igénybe vehessék ezt a szolgáltatást a kismarosiak.

Módosítottak a költségvetésen is. A képviselő-testület a Magyar Államkincstár által megküldött előirányzat-módosítások, a Kormányhivatal támogatása, a pénzmaradvány helyesbítése, az adóügyi előadó pótlása és a műszaki munkatárs felvétele miatt az Önkormányzat költségvetési főösszegét 405.700 ezer Ft-ban állapította meg. Ez 27.252 ezer Ft-os előirányzat növekedést jelent az eredeti előirányzathoz képest.

A műszaki munkatárs egy műszaki menedzsert takar, mert ilyene is lesz Kismarosnak. A polgármester javaslatára egyhangúlag döntött úgy a testület, hogy a folyamatban lévő és jövőbeni kivitelezési munkák felügyeletét, a falugazda és csapatának, valamint a startmunkásoknak kiadott feladatok koordinációját és az esetleges eszközbeszerzéseket egy műszaki menedzserre bízná. A döntés szerint a friss státuszt év végéig Kismaros költségvetése finanszírozná, a jövő évtől azonban ennek a pozíciónak az anyagi terhe a Közös Hivatal költségvetésének része lenne.

A beérkezett sporttámogatási kérelmekről is döntött a testület. A sportbizottság és a pénzügyi bizottság javaslata alapján a képviselők 700-ról 800 ezer forintra emelték a Fortuna SC támogatását, illetve a kiválóan szereplő kismarosi karatékák is kapnak támogatást az Európa Bajnokságon való részvételhez.

Az oktatási bizottság vezetője beszámolt a legutóbbi ülésükről. Moór Róbert egy oktatás-fejlesztési program elindítását javasolta, amely óvodás kortól segítené és fejlesztené a kismarosi gyerekeket.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a testületi ülésen jelentette be, hogy költségvetésüknek egy részéből díszkutat állítanának a Köztársaság tér kis ligetének közepén. A kút ivókútként is funkcionálna.

Végül a Börzsönyligetiek Érdekképviseleti Egyesületének elnöke kért szót. Szekeres Sándor arról számolt be, hogy véleménye szerint az augusztus első felében elindult börzsönyligeti munkák nem a megfelelő ütemben haladnak. Úgy fogalmazott, hogy a startmunka programban részt vevő dolgozók közül némelyeknél a munkamorál alacsony, és ők lerontják a jól dolgozók teljesítményét is. A polgármester azt válaszolta tudja, hogy vannak problémák egyes dolgozókkal és foglalkoznak a hatékonyság növelésével.

A Településrészi Önkormányzat a továbbiakban személyes jelenléttel tervezi segíteni a munkálatok hatékonyabb megvalósulását.