Nádasi László hagyományőrző tevékenységére emlékezünk

0
891

[su_box title=”Nádasi László (1928-2016) ” box_color=”#000000″ title_color=”#fbf9f8″ radius=”10″]

1Nádasi László (akit fiatalos, életvidám, lendületes, közvetlen egyénisége mellett is a legtöbbünk már Laci bácsinak szólított) egész életében segítőkész ember volt, aki többek között a cserkészetben, a színjátszó körökben, az egyházi kórusban, az ünnepségek szervezésében, a templom műszaki karbantartási tevékenységeiben sokat tett a kismarosi közösség érdekében.

Idősebb korában a fentiekhez járult a nagyon jelentős hagyományőrző tevékenysége is. Ennek első nagyobb szakasza volt a kismarosi hagyományos sváb élet tárgyi és szellemi hagyományainak gyűjtése, ahol Wiedermann Imrénének (Julcsi néninek) volt az egyik nagy segítője.

Ennek a gyűjtőmunkának az első eredménye a Julcsi néni vezetésével megvalósult 1984-es egyháztörténeti és néprajzi kiállítás volt, amelynek előkészítésében Laci bácsinak is jelentős szerepe volt.

A következő — évekig tartó — szép néprajzi gyűjtőmunka 1985-ben kezdődött Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós vezetésével. A kellemes hangulatú estéken rendszeresen 10-12 ember vett részt. Laci bácsi vezetésével magnószalagra énekelték, mondták a régi sváb egyházi és világi dalokat, verseket, felelevenítették a népszokásokat és a háborús eseményeket, amelyek ma is meghallgathatók a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjteményben.

A kutatómunka nagyon szépen folyt, csak még mindig hiányzott a hely, ahol a múzeum helyet kaphatott volna. A lelkes csapatnak gyorsan híre ment. Az 1990-es évek elején a község Önkormányzata helyiségeket biztosított az összegyűjtött tárgyaknak.

1992-ben megalakult a Kismarosi Falumúzeum Alapítvány, amelynek kuratóriumában — a megalakulástól közel 10 évig — Laci bácsi is részt vett. A Falumúzeum kiállító-helyisége 1992. október 23-án elkészült a község Önkormányzatának támogatásával és a Kismarosi Falumúzeum Alapítvány önkénteseinek áldozatos munkájával.

Az elkészült múzeumi helyiségekben 1993 tavaszától az Alapítvány önkéntesei — Julcsi néni irányításával és a többiek között Laci bácsi segítségével — nagy lelkesedéssel, sok munkával készítették a Kismarosi Falumúzeum (ma Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény) néprajzi és helytörténeti állandó kiállítását, amely 1993. augusztus 20-án Erdélyi Zsuzsanna felavató szavaival nyílt meg „Arcok, tárgyak Kismaros múltjából” címmel.

A múzeum rendszeres hagyományőrző munkája keretében 1995-ben megjelent „Tanulmányok Kismaros történetéből” c. könyv, amelynek német és „kismarosi sváb” nyelvi szövegeinél nagy segítséget jelentett Laci bácsi nagyszámú pontos lektori észrevétele.

Sokszor, szívesen és szeretettel mesélt a régi idők vallási és egyéb kismarosi hagyományairól, történeteiről.

Életének és hagyományőrző tevékenységének emlékét hálás szívvel megőrizzük!

Kismarosi Falumúzeum Alapítványa[/su_box]