Német nyelvtanári álláslehetőség az iskolában

0
832

A Váci Tankerületi Központ 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.

• alapján

pályázatot hirdet

Vilcsek Gyula Általános Iskola

Német nyelvtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.12.08 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

   Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Német nyelv és irodalom tantárgy oktatása a német nemzetiségi oktatásban, német nyelv tanítása felső tagozaton, napközis feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, Német nyelvtanár,
  •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

  •         Kiváló szintű kommunikációs és empátiás készség, tolerancia, innovatív szemlélet , megbízhatóság, elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
  •         szakmai önéletrajz és motivációs levél
  •         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyúli Edina intézményvezető nyújt, a 06-70-365-2703 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Elektronikus úton Nyúli Edina intézményvezető részére a vilcsek.iskola@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláspályázat nyugdíjba vonuló pedagógus helyére került meghirdetésre, a státusz közös megegyezés alapján a felmentési határidőt követően véglegesíthető. Kiegészítés az illetmény és juttatásokhoz: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 3 hónap próbaidő

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.