NÉPSZAVAZÁSI TUDNIVALÓK – 2016 október 02

0
701

A Magyar Köztársaság Elnöke a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 67. § (1) bekezdése alapján 2016. október 2. napjára országos népszavazást tűzött ki.

A népszavazásra feltett kérdés

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő betelepítését?”

Érvényes, eredményes népszavazás

Az országos népszavazás akkor érvényes, ha az összes választópolgár több mint a fele érvényesen szavazott, akkor eredményes, ha az érvényesen szavazók több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

A részvételi jog

Magyarország Alaptörvénye XXIII.cikk (7) bekezdése alapján mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az országgyűlési képviselők választásán választó. A XXIII. cikk (1) bekezdése alapján minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselő választásán választó legyen. A (6) bekezdés alapján nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.
Az országos népszavazáson a magyarországi lakcímmel rendelkező, Magyarországon vagy külföldön tartózkodó és a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, külföldön tartózkodó magyar állampolgárok vehetnek részt.

A Magyarországon tartózkodó magyar állampolgárok részvétele

A Magyarországon tartózkodó magyar állampolgárok részvételi jogukat a lakóhelyükön, vagy más magyarországi településen gyakorolhatják.

Átjelentkezés

A szavazás napján lakóhelyétől eltérő magyarországi településen vagy ugyanazon településen a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodók átjelentkezéssel szavazhatnak.
Az átjelentkezés iránti kérelmet a lakcím szerinti választási irodán lehet beadni a települések honlapján található nyomtatványon levélben vagy személyesen legkésőbb 2016. szeptember 30–án, 16 óráig. A választópolgár átjelentkezési kérelmét legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16 óráig visszavonhatja. A bejelentett tartózkodási hely szerinti választási irodán a kérelem csak személyesen terjeszthető elő.

A magyarországi lakcímmel rendelkező, külföldön tartózkodó magyar állampolgárok részvétele

A magyarországi lakcímmel rendelkező, külföldön tartózkodó magyar állampolgárok Magyarország külképviseletein szavazhatnak (A külképviseletekről és a szavazás napjáról a Nemzeti Választási Iroda honlapján tájékozódhatnak.)

A külképviseleti névjegyzékbe történő felvételt a lakóhely szerinti jegyzőtől kell kérni legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16 óráig. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár szavazatát kizárólag a megjelölt külképviseleten adhatja le.

A választópolgárok értesítése

A szavazóköri névjegyzékben legkésőbb 2016. augusztus 5-én szereplő választópolgárokat a névjegyzékbe vételéről a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja, az augusztus 5. napját követően névjegyzékbe vett választópolgárokat a helyi választási iroda értesíti.

A szavazás módja

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

Mozgóurna iránti kérelmet a névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthat be.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány letölthető a a települések honlapjáról, illetve beszerezhető a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal székelyén és kirendeltségein.

A kérelemnek a Helyi Választási Irodához legkésőbb 2016. szeptember 30 napján 16 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz legkésőbb 2016. október 2. napján 15 óráig kell megérkeznie. A kérelmet a kérelmező megbízásából bárki leadhatja, meghatalmazás nem szükséges hozzá!

Mozgóurnával az a választópolgár szavazhat, aki a mozgóurnát kérők jegyzékén szerepel.

A mozgóurnát kérő választópolgár – ha mozgóurna iránti kérelmét a Helyi Választási Iroda vagy a Szavazatszámláló Bizottság elfogadta -, csak a kérelemben megjelölt címen, mozgóurnával szavazhat, a szavazóhelyiségben nem!

A személyazonosság, a lakcím, személyi szám igazolása

A szavazás előtt a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi számát.

A személyazonosság igazolására alkalmas okmányok:

A magyar hatóság által kiállított érvényes
-személyazonosító igazolvány,
-régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány,
-ideiglenes személyazonosító igazolvány,
-kártya formátumú vezetői engedély,
-útlevél, ideiglenes útlevél.

Nem magyar állampolgárok személyazonosságukat más EU tagállam által kiállított személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel igazolhatják.

A lakcím igazolására alkalmas okmányok:

-lakcímkártya,
-lakcím bejelentésről szóló átvételi elismervény,
-régi típusú, a lakcímet is tartalmazó személyazonosító igazolvány.

A személyi szám igazolására alkalmas okmányok:

-lakcímkártya
-a személyazonosító jelről kiállított hatósági bizonyítvány, igazolás.

A szavazólap átvételét a választópolgárnak a névjegyzék aláírásával igazolnia kell.

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki:

a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni,
b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben,
c) már szavazott,
d) megtagadja a szavazólap átvételének igazolását.

A visszautasítást követően személyazonosságát, lakcímét vagy személyi számát, a szavazólap átvételét igazoló választópolgár szavazhat.

Rontott szavazólap

A választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelezheti hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként – csak egyszer adhat ki.

Dr. Horváth Péter jegyző

 

Az alábbi linkekre kattintva letölthetőek a mozgóurnás szavazáshoz, illetve az átjelentkezéssel történő szavazáshoz szükséges űrlapok.

Kérelem mozgóurnás szavazáshoz – 2016 október 02

Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz – 2016 október 02