Október második hétfőjére két ülés is jutott, először a testület tartott rendkívüli, másodszor pedig a Pénzügyi Ügyrendi és Településfejlesztési bizottság tartott rendes ülést.

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 11-én, hétfőn 17.00 órától tartott rendkívüli testületi ülést a Művelődési Házban.

Napirend:

  1. Döntés a Kánya utca helyreállítása tárgyú beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról
  1. Javaslat a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság lemondott tagjainak pótlására
  1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
  1. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri beszámoló
  1. Az önkormányzatot, a települést és a lakosságot érintő aktuális ügyek
  1. Javaslat a Kismarosért Érdemrend, és Kismaros Díszpolgára cím 2021. évi díjazottjaira  – zárt ülés

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 2021. október 11-én, hétfőn 18.00 órától tartott bizottsági ülést a Művelődési Házban.

Napirend:

  1. Javaslat a szociális célú tüzelőanyag ellátásról szóló rendelet megalkotására
  1. Javaslat a Művelődési Ház és IKSZT alapító okiratának módosítására
  1. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 14/2013. (VIII.29.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására
  1. Javaslat a kismarosi 70 éven felüli lakosok részére Karácsonyi ajándékcsomag megvásárlására