Óvodapedagógus jelentkezését várja a Kis Morgó Óvoda

0
1010

A Kismarosi Kis Morgó Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű (helyettesítés) 2020.09.01-től 2021.06.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, Óvodapedagógus,
– Magyar állampolgárság
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása
– Szakmai önéletrajz
– Végzettséget, illetőleg szakképesítést igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.