Pályázat a nagymarosi Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. ügyvezető munkakör betöltésére

0
502

Nagymaros Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. 2626 Nagymaros, Magyar utca 24.

ügyvezető munkakör betöltésére.

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, teljes munkaidős munkaviszonyos foglalkoztatásban.

Főbb feladatok:
– Nagymaros közétkeztetési feladatainak teljeskörű ellátása a Kft. ügyvezetői feladatkörében;
– a konyha üzemeltetése a turisztikai adottságok kihasználásával
(folyamatos nyári és hétvégi üzemeltetés);
– a vezető jogkörébe, feladat- és hatáskörébe tartozó munkajogi, gazdálkodási feladatok ellátása;
– a konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése;
– a vezető felelős a rendszeres adatszolgáltatásért a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal felé.

Pályázati feltételek:
– vendéglátóipari vagy gazdasági közép fokú végzettség,
– hozzájárulás a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához nyertes pályázat esetén
– magyar állampolgár, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
– foglalkozás egészségügyi alkalmasság,
– közétkeztetés területén legalább 3 év vezetői tapasztalat, vagy vendéglátásban szerzett legalább 3 év tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– közétkeztetési szolgáltatás nyújtásban való dokumentált jártasság,
– élelmezésvezető szakképesítés, vagy dietetikus szakképesítés
– vendéglátóipari felsőfokú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz bérigény megjelöléssel,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– üzleti terv 1,5 év időtartamban, mely részletesen tartalmazza a közétkeztetési feladatok ellátása mellett a turisztikai adottságokhoz igazodó gazdaságos működés érvényesülését,

– nyilatkozat, hogy a pályázó személyi adatai kezeléséhez hozzájárul és az eljárásban résztvevők betekinthetnek,
– nyilatkozat, hogy az általa összeállított pályázati anyagot a véleményezők megismerhetik és abba betekinthetnek,
– képesítést igazoló okiratok másolata

A munkakör azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 15.

Az étterem megtekinthető: 2023. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kurczbacher Dávid
(önkormányzati képviselő) nyújt, a +36706023948-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton a pályázatnak a Nagymaros Város Önkormányzata címére
történő megküldésével (2626 Nagymaros, Fő tér 5.) Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését: Mátyás Étkezde Kft. ügyvezető.
– Elektronikus úton a matyaspalyazat@nagymaros.hu e-mail címre történő
megküldéssel

A benyújtott pályázatról a Képviselő-testület a határidő lejártát követően dönt a
soron következő ülésén. A pályázatokat a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
készíti elő döntésre.