Pályázat óvodai dajka munkakör betöltésére

0
941

A kismarosi Kis Morgó Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodai dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Nevelő munkát segítő, gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Szakmunkásképző intézet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Középiskola/gimnázium, szakirányú végzettség

Elvárt kompetenciák:
Gyermekszeretet, kreativitás, együttműködő képesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Önéletrajz
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– Végzettséget igazoló dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kielgas-Wiesner Éva nyújt, a 06-20-552-18-45-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kis Morgó Óvoda címére történő megküldésével (2623 Kismaros, Liget utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-26 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

Elektronikus úton Kielgas-Wiesner Éva részére a kismorgoovoda@gmail.hu E-mail címen keresztül
Személyesen: Kielgas-Wiesner Éva, Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Állásinterjú keretében személyes beszélgetés. A pályázat eredményéről minden pályázó írásos értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Kismaros Község Önkormányzat honlapja – 2016. március 9.