Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

0
915

A Kis Morgó Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,
– Német nyelvből felsőfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– bizonyítványmásolat, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kielgas-Wiesner Éva nyújt, a 0620-552-1845 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Kis Morgó Óvoda címére történő megküldésével (2623 Kismaros, Liget utca 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-85 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
– Elektronikus úton Kielgas-Wiesner Éva részére a kismorgoovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
– Személyesen: Kielgas-Wiesner Éva, Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 35.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok alapján személyes elbeszélgetés történik. A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kismaros.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kismorgo.freewb.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.