Pályázat tanítói munkakör betöltésére

0
828

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szobi Tankerülete a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Vilcsek Gyula Általános Iskolában tanító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2623 Kismaros, Liget utca 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alsó tagozatos általános iskolai tanulók nevelése-oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Főiskola, tanító,

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz

– végzettséget igazoló okiratok másolata

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyúli Edina nyújt, a 06 27 639 151-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szobi Tankerülete címére történő megküldésével (2628 Szob, Szent Imre utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/133/377-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.