Rendkívüli szünet az óvodában – közlemény

0
595

A Magyar Kormány 2020. március 11-én az Alaptörvény 52. és 53. cikkelye alapján
veszélyhelyzetet hirdetett, mellyel egyidejűleg különleges jogrend szerinti igazgatás lépett életbe.

Ennek keretében, a Kormány veszélyhelyzetben hozott intézkedéseivel összhangban, a Kismarosi Kis Morgó Óvoda önkormányzati fenntartású, óvodai ellátást végző intézménynél 2020. március 16-tól rendkívüli szünetet rendeltem, határozatlan időre.

A veszélyhelyzetben alkotott kormányrendeletek törvényben szabályozott 15 napos határideje lejárt, meghosszabbításukról az Országgyűlés várhatóan 2020. március 31-én dönt. A döntés meghozataláig a Magyar Kormány ajánlása szerint 2020. március 30.-án és 2020. március 31.-én az intézmény működésében rendkívüli szünetet rendelek el.
A március 16-tól érvényben lévő rendkívüli szünet tehát továbbra is fennáll.

A rendkívüli szünet határozatlan időre szól, visszavonása összhangban lesz a Magyar Kormány által meghirdetett és elrendelt rendkívüli jogrendben, veszélyhelyzetben hozott kormányhatározatokkal, központi döntésekkel, az Operatív Törzs utasításaival és ajánlásaival.

A rendkívüli szünet ideje alatt az intézmény vezetője és dolgozói az intézményben tartózkodnak, feladataikat ellátják, a gyermekek otthonmaradását megszervezni nem tudó családok számára felügyeletet biztosítanak.

Neubauer Rudolf

polgármester