Február 14-én, hétfőn ültek össze a képviselők, illetve a testületi ülés előtt rendkívüli ülésen a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság. A rendkívüli ülésre azért volt szükség, mert az előző, meghirdetett időpontban létszámhiány miatt nem volt határozatképes a bizottság. A fő téma akkor és most is a költségvetés volt.

Bizottsági munka

A bizottsági ülésen legelőször meghallgatták a Kismarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének, Parragh Gellértnek a beszámolóját (itt olvasható az előterjesztett anyag), egyhangúlag elfogadták a főépítész, Philipp Frigyes tájékoztatásait a településképi rendelet és a településrendezési eszközök tavalyi hatályosulásáról. Aztán jött a költségvetés, amit ide kattintva böngészhetnek teljes terjedelmében. 

Hajdú László, a hivatal pénzügyi vezetője először elmagyarázta a képviselőknek, hogy miként is kell értelmezni a költségvetést és az abban szereplő tételeket. Felhívta a figyelmet, hogy a költségvetés vitájában, az abban tett javaslatokkal nem módosulhat az önerős fejlesztésekre, támogatásokra felhasználható 87.659.024 forint.
A teljes költségvetési összeg 734.891.495 forint, ami százmillióval kevesebb, mint a tavalyi büdzsé.

Az új iskola felépítésének idejére kialakítandó konténeriskola volt az első tárgyalt tétel. Neubauer Rudolf polgármester az ideiglenes intézmény felépítéséről elmondta, hogy szeptemberre állnia kell, ehhez az elektromos áram ellátást és a közműbekötéseket kell még megoldani. A polgármester azt is elmondta, hogy reményeink szerint készül egy kormányhatározat, amely kivenné az önkormányzat terhei közül az ideiglenes iskola közművesítésének költségeit.

A területen lévő mobiltorony sorsa is eldőlhet, a polgármester az ülésen jelezte, hogy az önkormányzat szándékai szerint nem kíván szerződést hosszabbítani a szolgáltatóval és a területet sem adják el, hogy ott maradhasson a térerő-generátor. Adótoronyra azonban a környéken szükség van, hogy megmaradjon a lefedettség.

Személyi kérdésekben merültek fel kérdések, szoftverre is költenének, ahogy a telefonközpontot is fejlesztenék. Ingyenes zöld számot kíván létrehozni a polgármester a hivatal eléréséhez.

A sportegyesületek és a civil szervezetek támogatása is része volt a tételeknek, az év közbeni előre nem tervezett igényekre plusz 600 ezer forintos tartalékot biztosítanak. Többek között a Fortuna SC 800 ezer, a Váci női Kézilabda SE 500 ezer, a Torony SE karatésai 250 ezer forint támogatást kapnak az év során.

Parkolási rendszer kiépítésére tízmillió forintot különítettek el, ami az egyik legégetőbb települési probléma. A polgármester szerint ezt az összeget a Budapest Fejlesztési Központ és a kisvasutat üzemeltető társaság közös parkolási területének létrehozása csökkentheti. A kisvasút végállomását és egy nagyobb parkolót Verőcén képzeli el az üzemeltető Ipoly Erdő Zrt.

Hangtechnikust, óvodapedagógust is alkalmaznának valamint eszközbeszerzés is szerepel a költségvetési sorokba.

Vita volt a települési autóparkról, egy húszéves Volkswagen Transporter esetleges cseréjéről. A település a polgármester szerint pályázott új autóra, de ha ez nem jönne össze, arra az esetre is 3 és félmilliót beterveztek egy használt jármű megvételére. Az új autó ugyanis tízmilliós tétel, de nyertes pályázat esetén is 12-18 hónap a várakozási idő a járvány okozta ellátási helyzetben – érvelt a polgármester amellett, hogy ha tönkremegy a mostani, elöregedett platós autó, miért kell végső esetben beszerezni helyette egy használt másikat.

A közösségi kemence építésére félretett pénzt az ötlet helyeslése mellett egyelőre leszavazták, ebből gyereknapot finanszíroznának, illetve az óvoda kerítésének és kapujának felújítását finanszíroznák. A kemence építésének tervét a jövő évre halasztották.

A külterületi utakra mintegy 200 millió jut pályázati pénzből, aminek az önrésze félmillió forint. A Monostor utca rosszabb részének megújítását, a Mély út alsó szakaszának aszfaltozását, az Öregszőlő és a Dám utca szilárd burkolatának megépítését, felújítását foglalja ez magában.

Kátyúzásra kétmilliót tettek félre.

A költségvetésben nem szerepel külön soron, de a védőnő félmillió forintot szeretne megjelölni nőgyógyászati szűrővizsgálatok elvégzésére.

Poldauf Gábor képviselő a börzsönyligeti csapadékvíz-elvezetés megtervezésének költségét hiányolta a költségvetésből, de a polgármester jelezte, hogy egy korábbi pályázathoz a tervek részben már elkészültek, ezek figyelembe vételével készültek el az utóbbi idők útfelújításai is Börzsönyligeten. A teljes tervezés költsége azonban rendkívül magas, akár százmilliós tétel is lehet, ezért nem nyitottak külön tételt a feladatnak.

Stedra Bence képviselő a Kossuth és a Széchenyi utca földes szakaszának aszfaltozását kérte. Nehézség egyelőre, hogy az alsó Kossuth sor nem az önkormányzaté, a terület kezelője a Magyar Közút, ennek ellenére az önkormányzatnak vannak tervei a helyzet rendezésére.

Hat igen és egy nem szavazat mellett fogadták el a költségvetési rendeletet.

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról is szavaztak, de végül helyben hagyták a jelenlegi állapotot, valamint szavaztak a vasárnapi zajvédelemről is. Általánosságban azt szavazták meg, hogy vasárnap nem lehet zajjal járó tevékenységet végezni. Szombaton kilenc és este hat között lehet dolgozni a ház körül – akár zajosan is.

Testületi ülés

Kondorosi Gergő lemondásának bejelentésével nyitotta az ülést a polgármester. Neubauer Rudolf a Helyi Választási Bizottság elnökét, Kondorosi Mátyást kérte meg, hogy ismertesse az időközben összeült testület döntését. A Választási Bizottság döntése értelmében a helyére a következő legtöbb szavazatot kapott képviselő-jelölt lép. Így Parragh Gábor, korábbi alpolgármester került be a testületbe, aki az ülés előtt átvette megbízólevelét és letette képviselői esküjét.

Az esküt követő felszólalásában arról beszélt, hogy néhány szavazattal maradt csak le a képviselői tisztségről, bizottság tagként azonban nem maradt ki a munkából és ismeri a település előtt álló feladatokat. Mint mondta évtizedek óta cégvezetőként dolgozik, tudja, hogy az önkormányzat másképp, nehézkesebben működik, mert nem egyszemélyes döntések születnek. Hozzátette azt is, reméli, hogy a testületben mindenkivel hatékonyan együtt tud működni. Ehhez kérte minden képviselőtársa és a hivatal segítségét.

Az új képviselőt a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési bizottság tagjává is választották a megüresedett képviselői helyre.

A testületen ellenszavazat nélkül ment át a a főépítész, Philipp Frigyes tájékoztatása a településképi rendelet és a településrendezési eszközök tavalyi hatályosulásáról – épp ahogy a bizottsági ülésen.

A költségvetést, amelyen alig egy órája együtt mentek át pontról-pontra a képviselők és mind a hét módosítási javaslatot végül egy ellenszavazat mellett fogadták el.

Hajdú László gazdasági vezető a döntés előtt még ismertette azt a hét pontot, amelyen a képviselők módosítottak. Ezek

– az önkéntes tűzoltók félmilliósra növelt támogatása,
– a gyermeknapi rendezvényekre szánt egymillió forint,
– a céltartalék egyéb működési kiadásainak csökkentése,
– az önkormányzati kisteherautóval kapcsolatos kiadások címének változása,
– a közösségi kemence megépítésére szánt összeg átcsoportosítása, például
– bölcsődei játékok nagyobb összegű vásárlására,
– illetve a védőnői rákszűrés félmilliós támogatására.

Poldauf Gábor képviselő jelezte, hogy nem támogatja a költségvetést, mivel az három fővel bővíteni kívánja a településüzemeltetési létszámot, és ahogy a bizottság ülésén, úgy itt is kifogásolta, hogy a költségvetésben nem szerepel a börzsönyligeti csapadékvízelvezetés megtervezésére külön összeg. Módosításként azt javasolta, hogy erre tegyen félre valamennyit a képviselő-testület.

A kialakuló vitában elhangzott, hogy nem ismerjük a tervezés költségét, érdemes lenne csak akkor nevesíteni egy ilyen kiadást a költségvetésben, ha többet lehet tudni. Felmerült a közvetlen uniós pályázat lehetősége is. A legfontosabb, legforgalmasabb utcákra van kész terve az önkormányzat, de például az alpolgármester úgy vélte, hogy a terület vízkezelésének teljes tervezése a gátrendszerhez mérhető. Parragh Gábor pedig arra emlékeztetett, hogy a csapadékvíz elvezetésének megoldása az egyes telkek tulajdonosainak kötelessége, ezért szűkösek az erre kiírt pályázati források.

Végül a képviselők elvetették Poldauf Gábor módosítási javaslatait, de a polgármester javaslatára napirendre vették a csapadékvíz-kezelés kérdését Börzsönyligeten.

Az SZMSZ módosítását egy ellenszavazat mellett fogadták el, a vasárnapi zajongást azonban egyhangúlag ellenzik – ilyen döntés is született.

A két ülés között tett polgármesteri intézkedések kapcsán felmerült a szemétgyűjtés állapota, a Monostori utcai fekvőrendőr mellé 20 km/h-ás korlátozás és a kismarosi iskolaépítés ügye.

Neubauer Rudolf polgármester elmondta, hogy a következő Magyar Falus pályázati szakaszban a Duna partján is tovább fejlesztik a játszóteret. A szemétszállítással kapcsolatban a polgármester azt mondta, hogy januártól a szolgáltató módosította a feltételeket, miközben erre a képviselő-testület nem adott felhatalmazást. Neubauer Rudolf szerint a határmezsgyéjén járunk annak, hogy szerződésszegést követ le a hulladékszállító. Szerinte ez elfogadhatatlan változtatásokat hozott, a korábbi állapot megtartása a cél: például szeretnék, ha a szelektív zsákok továbbra is változatlanul házhoz mennének és nem a faluközpontban lévő irodában lehetne átvenni őket.
A polgármester túlzónak nevezte a Monostori utcai fekvőrendőr méretét, ezért lecserélték egy alacsonyabbra, de felhívta a figyelmet arra, hogy pályáztak az út teljes megújítására is.
Elmondta, hogy a Kismaros és Verőce közé tervezett kisvasutas parkolóra már a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) is bejelentkezett, de a kisvasutat üzemeltető Ipoly Erdő és a BFK nem tudtak egymás terveiről a kismarosi területbejárás előttig.
Az iskolával kapcsolatban nincs újabb nyilvánossá tehető dokumentum. Azt azonban elmondta, hogy az iskolát építő mérnökök is kívánatosnak látják, hogy a Patak vendéglő parkolóját a Szokolyai útról lehessen megközelíteni.

A beszámolót egy ellenvetéssel fogadták el.

Arról is szavaztak, hogy a hivatal a következő testületi ülésén, az eddig elkészült tervek ismeretében határozzák meg, milyen irányba fejlesszék tovább a börzsönyligeti csapadékvíz-elvezetési tervet.

Elhangzott, hogy az országgyűlési választások miatt, a szavazatszámláló bizottsági tagokról is döntést kell hozni, a határidő pedig a márciusi nemzeti ünnep miatt szűkös.

Lakatos Péter