Szociális tűzifa

0
973

A belügyminisztérium pályázatot hirdetett a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására, amelyre az 5000 főnél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatok pályázhattak, így erre Kismarosnak is lehetősége volt, amellyel élt is. A pályázatot szeptember 30-ig kellett beadni, az elbírálása azonban még nem történt meg.

A támogatás keretében Kismaros önkormányzata tűzifát igényelhetett, mégpedig a 2014. december – 2015. február hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának alapján, amely mennyiség így összesen 68 m3 tűzifa lehetett. Korábbi tapasztalatok alapján, általában a megpályázott mennyiség felét szoktuk megkapni, ez azonban csak az elbírálást követően fog kiderülni. A következő testületi ülésen, a pályázat követelményeinek megfelelően, rendeletben kell majd meghatározni az igénylés részletes feltételeit.

tűzifa