Tájékoztatás rendelet-tervezet társadalmi egyeztetéséről

0
877

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetése

A rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 12/2012. (IX.13.) rendelet alapján társadalmi egyeztetésre közzéteszem az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet tervezetét.

A rendelet tervezet az alábbi linkre kattintva tekinthető meg:

Rendelettervezet.az.avar.es.novenyi.hulladek.egeteserol

A tervezethez a véleményt a jegyzo@kismaros.hu e-mail címre írva, 2015. szeptember 29. napján 12.00 óráig lehet tenni.

Vélemény nyilvánításra a kismarosi lakóhellyel, tartózkodási hellyel, kismarosi ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek, a kismarosi székhelyű jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogosultak. a véleményező nevének és címének-e-mail címének feltüntetésével.

Az információs önrendelkezés jogról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (7) bekezdése alapján a véleményező fenti adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. A névtelenül beérkezett véleményeket, azok figyelembe vétele nélkül törölni kell. A beérkezett véleményeket – válaszadási kötelezettség nélkül – érdemben mérlegelni kell.

Kismaros, 2015. szeptember 14.

Dr. Horváth Péter
jegyző