Testületi ülés meghívó 2016 12. 12.

0
786
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kismaros Község Képviselő-testülete
2016. december 12-én (hétfő) 18.00 órától ülést tart a Művelődési Házban.

Napirend:

1. IKSZT udvar tervének jóváhagyása
Előadó: polgármester

Előterjesztés_IKTSZ_udvar

2. Ingatlan használatba adása
Előadó: polgármester

Előterjesztés Ingatlan használatba adása

3. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése
Előadó: polgármester

Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú út egy részének értékesítése

4. Javaslat költségvetési előirányzat módosítására
Előadó: polgármester

Előterjesztés pótelőirányzat_kt

5. Bölcsődei szolgáltatás
Előadó: polgármester

Előterjesztés bölcsődei_ellátás

6. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére
Előadó: polgármester

7. Hozzájárulás kérése szőlőprés elhelyezéséhez
Előadó: NNÖK elnök

Előterjesztés Javaslat szőlőprés elhelyezésére

Kismaros, 2016. december 07.
Neubauer Rudolf sk.
polgármester