Választási tájékoztató

0
701

A szavazás helye, ideje

A választópolgár az értesítésen megjelölt szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával szavazhat. Szavazni 2022. április 3-án 6-19 óráig lehet.

Átjelentkezés

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcímétől eltérő helyen tartózkodik.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie a lakcím szerinti helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár személyesen vagy online azonosítással 2022. április 1-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A szavazás helye, módja

A szavazóhelyiségben

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

Mozgóurnával

Mozgóurna iránti kérelmet a névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be.

A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához

 • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton (valasztas.hu) 2022. március 30-án 16 óráig
 • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton (valasztas.hu) 2022. április 1-én 16 óráig

A mozgóurna iránti kérelmet az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy kézbesítésével 2022. április 3-án 12 óráig kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna igénylés okát, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet, ahova a mozgó urna kivitelét kéri.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány letölthető a község honlapjáról, illetve beszerezhető a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán. Kérjük, hogy a mozgóurnát igénylő
választópolgár írja alá a kérelmet, ebben az esetben bárki meghatalmazás nélkül behozhatja a kérelmét a Helyi Választási Irodához, vagy a választás napján 12 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz!

Mozgourna_iranti_kerelem

Mozgóurnával az a választópolgár szavazhat, aki a mozgóurnát kérők jegyzékén szerepel.

A mozgóurnát kérő választópolgár – ha mozgóurna iránti kérelmét a Helyi Választási Iroda vagy a Szavazatszámláló Bizottság elfogadta – csak a kérelemben megjelölt címen, mozgóurnával szavazhat, a szavazóhelyiségben nem, ha mégis megjelenik a szavazóhelyiségben és ott szeretne szavazni, a Szavazatszámláló Bizottság köteles visszautasítani!

A személyazonosság, a lakcím, személyi azonosító igazolása

A szavazás előtt a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját.

A személyazonosság igazolására alkalmas okmányok:

A magyar hatóság által kiállított érvényes

 • személyazonosító igazolvány,
 • régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány,
 • ideiglenes személyazonosító igazolvány,
 • kártya formátumú vezetői engedély,
 • útlevél, ideiglenes útlevél

A lakcím igazolására alkalmas okmányok:

 • lakcímkártya,
 • lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény,
 • régi típusú, a lakcímet is tartalmazó személyazonosító igazolvány

A személyi szám igazolására alkalmas okmányok:

 • lakcímkártya
 • a személyazonosító jelről kiállított hatósági bizonyítvány, igazolás

A szavazólap átvételét a választópolgárnak a névjegyzék aláírásával igazolnia kell.

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki:

a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni,

b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben,

c) már szavazott,

d) megtagadja a névjegyzék aláírását, ami a szavazólap átvételének igazolására szolgál.

A visszautasítását követően ismét megjelenő és ezúttal személyazonosságát, lakcímét vagy személyi számát igazoló választópolgár szavazhat.

A szavazás

Az országgyűlési képviselők választásán a választópolgárok egyéni választókerületi jelöltekre, pártlistákra, a nemzetiségi választópolgárként a választásokra is kiterjedő hatállyal regisztrált választópolgárok nemzetiségi listára szavazhatnak.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára a jelölt / lista neve melletti / feletti körbe tollal írt, egymást metsző két vonallal lehet.

Az országos népszavazáson a választópolgárok a népszavazási kérdésekre szavazhatnak.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő kérdésre, az igen vagy nem válasz melletti körbe tollal írt, egymást metsző két vonallal lehet.

Rontott szavazólap

A választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelezheti, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki.

A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként és szavazólapfajtánként – csak egyszer adhat ki.

Mozgourna_iranti_kerelem

Valasztasi_tajekoztato