A nyári német tábort ötödik alkalommal valósítottuk meg. A projekt hasznos tapasztalatokkal, rengeteg élménnyel és új ismerettel járult hozzá iskolánk pedagógiai programjában megfogalmazott célok megvalósításához. 

A tábor céljaként tűztük ki, hogy a tanulókban a német nemzetiségi identitás erősítjük, lehetőséget kínálunk az iskolás gyermekek számára, hogy hazánk élő nemzetiségeit bemutassuk, közelebb kerüljenek más közösségekkel. Fontosnak tartottuk ápolni, becsülni a történelmi hagyományokban gyökerező kultúrát. Lehetőséget kínáltunk tanulóinknak, hogy a tábor 4 napja alatt, megismerjék Városlőd és környékének nemzeti és nemzetiségi kultúráját, hagyományait, népművészetét. Nagy érdeklődéssel figyelték a gyerekek a Herendi Porcelánmanufaktúra látogatását. 

Erősítettük a gyerekek összetartozás tudatát, valamint a nemzetiségük megőrzésére irányuló akaratukat. 

Az iskolakezdés előtt megvalósult projektünk jó alkalmat kínált tanulóinknak, hogy a hosszú karantén időszak után újult erővel nekiláthassanak a nemzetiségi nyelv tanulásának, felidézhessék az eddigi ismereteiket a nemzetiségi történelemből, alkalmazzák a hagyományőrzést, erősítsék a közösséghez való kötődést, valamint megismerjék jobban a német nemzetiségi kultúrát. A városlődi tájház látogatása során számos ismeret, szókincs került felszínre, a használati tárgyak szorosan kapcsolódtak a német hon- és népismeret órák tananyagához. Számos elméleti tudás nyerte el jelentőségét. 

A táborozás alatt fejlesztettük tanulóink kommunikációs készségeit, törekedtünk a kétnyelvűségre való nevelésre. 

A tábori foglalkozások érdekesek és izgalmasak voltak, ugyanakkor következetesek és tartalmasak is. Nem csak a szülők voltak elégedettek, hanem a táborozók is, mert érezték, hogy nem csupán tanulták, hanem használták is a nyelvet. Ezt a koncepciót segítették a délutáni programokba beleszőtt nyelvi játékok vagy a jól megválasztott feladatok. A német nyelv használatát bátorítottuk a foglalkozásokon túl is, de nem kényszerítettük. Garantáltuk, hogy gyerekek (még jobban) megszeretik a németet; szeptembertől másként néznek rá, másként tanulják. Az örök probléma: a szülő „hasznos” tábort keres, a gyerek pedig kötöttségektől való mentességet akar. Nálunk megvolt az arany középút: sok szabadidő volt, ami azonban nem tétlenséget jelentett, hanem a választás lehetőségét. A napok ezért nálunk egyensúlyban voltak a foglalkozások és a kikapcsolódás között (bár általában az órákat ugyanolyan szórakoztatónak tartották:). A szabadidőben a túrázáson, a múzeumlátogatáson túl rengeteg program közül lehetett választani. Nagy élmény volt a majd egésznapos Sobri Jóska Kalandparkban tett látogatásunk. A pápai várfürdőben, a jó időben remek volt a fürdőzés.

Terveink között szerepel, hogy évről évre egyre több diákunknak kínálhassuk a nemzetiségi német nyelvi táborainkban való részvételt. A közösség összetartó ereje segíti munkánkat a helyi programjainkon, új hagyományokat tudunk teremteni és népszerűsíteni tudjuk a német nyelv választását az iskolai oktatásban.

 Buzásiné Delacasse Ivett, Horváth Katalin tanárnők