2021 februárjában két sikeres pályázattal büszkélkedhet óvodánk.
Az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, pályázatot hirdetett még a 2020-as évben, a „Zöld Óvoda” cím elnyerésére. Számos feltételnek, kritériumnak kellett megfelelni, hogy a pályázatot be tudjuk nyújtani.

A pályázatban, a környezettudatosságnak, természet- és környezetvédelemnek, a szemléletformálásnak, a cselekedtetés – tevékenykedtetésnek, a készség- és képességfejlesztésnek -mint kulcsfontosságú területeknek-, meg kellett jelennie. Ezeknek az elvárásoknak megfelelve adományozták számunkra „Zöld Óvoda” címet, melyet 3 éven keresztül használhat az intézmény.

2020 őszén a Duna Dráva Cement Zöld Megoldás című pályázatára is benyújtottuk pályázatunkat, egy Manó kunyhó megvalósítására. Ez a pályázatunk is sikeres volt.

A tervek szerint a Manó kunyhó az óvoda ÉNY-i oldalára, közvetlenül a Morgó patak partjára, néhány akácfa ölelésébe fog épülni.
A Morgó patak környezetével, élővilágával, egészen rendkívüli lehetőséget kínál az óvodás korú gyermekek környezet iránti érdeklődésének felkeltésére. A vízi élővilág és környezete, a külső világ tevékeny megismerésére nevelés részeként segíti elő a gyermekek természethez való érzékenyítését, pozitív környezettudatos magatartásának kialakítását. Jelen projekt egyik kiemelt feladata, hogy messzemenően figyelembe vegye a fenntarthatóságra nevelés elvét, a nevelési területek kölcsönhatását, egymásra épülését. A kialakított természeti környezet cselekvésre, cselekedtetésre, valamint az élménypedagógiára komplex módon alapuló tapasztalatszerzésre épít, mely része tud lenni az óvodai mindennapoknak.

A varázslatos kunyhóban helye lesz azoknak az eszközöknek, tárgyaknak, melyeket felhasználunk a természet vizsgálódása során (nagyítók, szűrők, vödrök, lapátok kosarak, élőlények fényképei). Az óvodások képzelő erejére támaszkodva a kunyhó lakói, a varázslatos Manók, akik különféle, a környezettel, a vízzel, az ott élő élőlényekkel kapcsolatos furfangos kérdéseket, feladatokat, meglepetéseket küldenek majd a gyermekek számára. Ehhez a kunyhóra szerelt mini csillét használják. A gyerekek is visszaküldik ezen a csillén keresztül azt, ami a manók kívánsága volt.

Gondolkodhatnak a feladatokon, vizsgálódhatnak, szemlélődhetnek, gyűjtögethetnek, rajzolhatnak, stb. Így összekapcsolható a környezeti nevelés a mesével, ének, zenével, vizuális neveléssel, mozgásos játékkal. A tanulási folyamat komplexitása, az élményszerű megközelítés elősegíti azt, hogy természetszerető, környezetvédő magatartás alakuljon ki már óvodáskorban.
A kunyhó előtti elkerített területen belül növényeket ültethetnek, gondozhatnak. Az árnyas oldalban elhelyezett padokon, asztalokon lehetőség nyílik a különféle tevékenykedésekre (rajzolás, megfigyelés, vizsgálódás). A kialakított ösvényen biztonságosan sétálhatnak le a sekélyes patakmederhez.

A kunyó körüli területen bogárszállót, madáretetőket, madárodúkat, sün odút helyezünk el, így biztosítva azt, hogy megfigyeléseink ezen a helyszínen folyamatosak legyenek az év minden időszakában.
Mivel a terület nem elkerített, így természetesen az érdeklődő, oda látogató gyermekes családok számára is megtekinthető és használható lesz. A családok is elhelyezhetnek madáretetőket, odukat, gondoskodhatnak a madarak téli etetéséről.

Későbbi terveink között szerepel egy tanösvény kialakítása, mely bemutatja a patak part növényzetét, megjelenő állatvilágát.
A pályázat megvalósításának tervezett ideje március közepétől kezdődik.

Szeretnénk köszönetünket kifejezni Kismaros Önkormányzatának, hogy támogatásukkal ezen terveink megvalósulhatnak.


Köszönjük a Kismarosért Közalapítvány támogatását is. Segítségükkel 116.490.-Ft-ért egy óvodai sakkjátszótér alapcsomagot tudtunk vásárolni. A játék segíti az óvodai sakk oktatás megvalósítását, melyet szintén az elkövetkező időszakban szeretnénk elindítani.

Ritzl Erika