A 2017-es esztendő eredményei – év végi összegzés

0
1058

falurajz3

Pályázatok

Kismaros Önkormányzata 14 millió 683 ezer forintot nyert a Belügyminisztérium útfelújítási pályázatán még tavaly. Ebből 2017-ben a Patak utcát, a Móricz Zsigmond utca Szokolyai út felőli, nagyon leromlott állapotú szakaszát, valamint a Csalogány utca állapotát rendezték.

A belterületi utakra szóló vis maior pályázatból további 19 millió 132 ezer forint származott, ebből a Vörösbegy, Harangvirág és Lejtő utcákat újította fel az önkormányzat, illetve kátyúzta a Gálhegyi utat a teljes hosszán.

Úthelyreállításra szintén vis maior pályázaton 10 millió 845 ezer forintot nyert Kismaros tavaly, ebből idén a Mókus és a Pele utcában javult az út minősége, valamint gabion fal készült egy vízáteresz átépítésével a Nacsagromi patak mentén a Harangvirág utcában.

Nyertünk az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2017-re meghirdetett Nemzeti Ovi-Sport Program pályázaton. A mintegy 10 millió forint értékű sportpálya a Kis Morgó Óvoda udvarán idén építették fel az óvoda munkatársai, az önkormányzat támogatásával. A beruházáshoz Kismaros Önkormányzata 2 millió 850 ezer forint önrészszel járul hozzá.

A Belügyminisztérium pályázatán 2 millió 133 ezer forint értékben nyert támogatást a település szociális tűzifára, ebből az Ipoly Erdő Zrt-től 120 köbméter fát vásárolt az önkormányzat. A tüzelőanyag feldolgozása és kiszállítása folyamatban van.

Megnyerte az önkormányzat a János-hegyi út alsó, legrosszabb állapotú 650 méteres szakaszának helyreállítására beadott pályázatát, az út összesen, önrésszel együtt 21 millió 600 ezer forintból újulhat meg. A munkát jövőre lehet leghamarabb elvégezni.

Megnyerte az önkormányzat a jelenlegi polgármesteri hivatal épületének felújítására beadott pályázatát, így 2018-ban 40 millió 744 ezer forint pályázati pénz fordítható az épület felújítására.

Közintézményeink fejlesztése

A Váci Tankerülettel együttműködve, az Önkormányzat beruházásával elkészült egy ideiglenes tanterem a Vilcsek Gyula Általános Iskola diákjainak számára, amelyet az örvendetesen növekvő gyermeklétszám indokolt.

Az Ovi-foci pálya körüli udvarrész rendezését az önkormányzat közmunkásai végezték el.

Az iskolakezdés előtt a közlekedésbiztonság érdekében az oktatási-nevelési intézmények környékére közúti figyelmeztető táblák kerültek. Decemberben a Váci Tankerülettel együttműködve, a Tankerület beruházásával elkezdődött az iskolaudvar felújítása. Első lépcsőben a vízelvezetési munkákat végezték el az év végéig.

Közlekedésbiztonsági fejlesztések

A Szuttai, Monostor, Vörösmarty utcákban rendezték a közlekedési táblákat, míg a Duna, Szokolyai, Vörösbegy, Gálhegyi, Őz, Lejtő, Harangvirág utcák új jelzéseket kaptak.

A Közútkezelővel és a Rendőrséggel egyeztetve a Szokolyai úton, valamint a Szuttai dülőn és a Vörösmarty utcában közlekedésbiztonsági fejlesztés keretében, lassító és sebesség csökkentésre felhívó útfelfestések, táblák létesültek.

A Szokolyai úti járda engedélyezési eljárása, a gyermeküdülő kerítésének áthelyezése folyamatban van.

Az Őz, a Móricz Zsigmond, és a Lejtő utcákban csapadékvíz elvezető megoldások készültek el.

Új korlát került a Harangvirág utcában a Nacsagromi-patak hídjára.

Útkarbantartás, kármegelőzés

A Harangvirág, Pele, Kossuth sor, Csuszka, Hangya és Duna utcákban kőszórásos és gréderezéses útjavítások történtek.

Kátyúztak a Monostor, Móricz Zsigmond, Dózsa György és Vörösmarty utcákban, valamint az Óhegyi és az Öregszőlő utakon önerős beruházásként, összesen 210 négyzetméterre aszfalt került illetve megerősítették az alapot.

A település hegyvidéki útjain idén még hosszabb szakaszon hómentesít a szerződéses partner, a Börzsöny 2020 Kft. Az önkormányzat újonnan megrendelt 10 db síkosságmentesítő-anyag tárolót, így idén összesen már 18 láda áll rendelkezésre.

A temető fáinak gallyazását, karbantartását, emelőkosaras autó és alpin technika igénybevételével szakképzett favágó végezte el.

Helyreállította az önkormányzat a csarnok melletti beszakadt, használaton kívüli emésztő gödör födémjét.

Kőszórással javították az Őz, a Harkály, a Széchenyi, a Bokor, Cinke, Sólyom, Vércse, Bükköny, Mező, Kukorica, Rozs, Csend, Héja, Monostor utcák burkolatát.

Környezetvédelem, hulladékkezelés

A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. október végén szervezett lomtalanítást Kismaroson, az önkormányzat pedig ehhez kapcsolódóan veszélyes hulladék gyűjtést szervezett. Itt 1150 kg szilárd és 3450 kg folyékony festékmaradék, 580 kg fáradt olaj, 10 kg fénycső és 10 kg szárazelem gyűlt össze.

Új hulladékgyűjtő edényt kapott a Gálhegyi út-Szokolyai út csomópontjában a buszmegálló.

Településképi intézkedések

Megújult a hirdetőtábla a CBA melletti területen. A munkát az önkormányzat dolgozói, és közmunkásai végezték el.

Emléktábla került az idén elnevezett Riener-lépcsőhöz.

A Rév utca sarkánál megépült a köztéri szobrot befogadó helyszín. A munkát az önkormányzat közmunkásai végezték el.