Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

0
993

A kismarosi Kis Morgó Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.02.12-2020.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.         

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2623 Kismaros, Liget 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus.

•         büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, bizonyítványok másolata.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség.

•         Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kielgas-Wiesner Éva nyújt, a 06-20-552-1845 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kis Morgó Óvoda címére történő megküldésével (2623 Kismaros, Liget 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/25 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Kielgas-Wiesner Éva részére a kismorgoovoda@gmail.com e-mail címen keresztül.

•         Személyesen: Kielgas-Wiesner Éva, Pest megye, 2623 Kismaros, Liget 35.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok leadása után személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Kismaros Község honlapja – 2018. január 15.