A Börzsönyi Borostyán Vadásztársaság lakossági tájékoztatója

0
2817

Az utóbbi időben különösen nagy gondot jelent a kutyákkal való közlekedés. Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy számosan póráz nélkül sétáltatják kutyáikat (nem ritkán 3-5 kutyát is)

Ez egyrészt zavarja a vad nyugalmát, ugyanakkor veszélyhelyzetet is teremt. Az erdő szélén, vagy az erdőben megjelenő kutya támadásra készteti a malacait védő vaddisznókocát. Így nem csak a kutya, hanem akár a gazdája is megsérülhet.

Tapasztalataink szerint a szabálytalan kutyasétáltatást nem a régóta helyben lakók követik el, hanem az újonnan betelepedők, valamint a nyaralótulajdonosok.

Az alábbiakban idézem a vonatkozó jogszabályokat:

1996. évi LV. Törvény, 37/b.4.bek.

A vadászterületen a vadász a vadállomány védelme érdekében, – a vad elfogására, elejtésére megengedett vadászati eszközzel – elfoghatja vagy elejtheti, ha a tulajdonosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség

a) a vadat űző vagy a vadat elejtő kutyát, ha a vad védelme másként nem hárítható el, továbbá

b) fertőzés továbbterjedése vagy másként el nem hárítható támadás megakadályozása céljából a kutyát vagy macskát

28.§ (2): A vadászaton kívül a vad nyugalmát mindenki köteles megóvni. Tilos vadászaton kívül  a vad fennmaradását bármilyen módon veszélyeztetni.

2012. évi II. Törvény, 147. Veszélyeztetés kutyával

193.§(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsájtja közterületre, vagy kóborolni hagyja,

b) természeti és védett természeti területen vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével- póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

A vadászterületen egyre inkább tapasztaljuk új kerítések építését.

1996. évi LV.Törvény

29/A §(4) Vadászterületen – a (3) bekezdésben meghatározott, illetve az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá tartozó területeket kivéve  -a vad mozgását befolyásoló, tartós telepítésű kerítés, a vadászatra jogosult hozzájárulásával és a vadászati hatóság engedélyével létesíthető.

A településhez tartozó külterületeken a helyrajzi számmal bíró utakat szabadon kell hagyni. Több gazda helytelenül villanypásztorral zárja le a helyrajzi számos utakat.

A lakott területek, a „zártkertek”, valamint a tartós kerítéssel be nem kerített területek és a közutak kivételével, a külterület vadászterületnek minősül.

Továbbá szíves tudomásukra hozzuk, hogy vadászterületünkön a magaslesek a Börzsönyi Borostyán Vadásztársaság tulajdonában vannak. A közeljövőben az alábbi figyelmeztetéseket fogjuk elhelyezni:

„ A magasles a Börzsönyi Borostyán Vadásztársaság tulajdonában van.  Használata idegenek számára TILOS!”

Tisztelettel:

Nagy István

elnök