A fák védelméről szóló rendelet-tervezet társadalmi egyeztetése

0
1264

A rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 12/2012. (IX.13.) rendelet alapján társadalmi egyeztetésre közzéteszem a fák védelméről szóló rendelet tervezetét. A rendelet-tervezet szövege a település honlapján a „kismaros.hu/dokumentumtar/rendeletek/” oldalról letölthető, illetve az önkormányzat titkárságán, nyomtatott formában olvasható.

A tervezethez a véleményt a jegyzo@kismaros.hu e-mail címre 2019. június 10. napján 16.00 óráig lehet tenni.

Véleménynyilvánításra a kismarosi lakóhellyel, tartózkodási hellyel, kismarosi ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek, a kismarosi székhelyű jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogosultak, a véleményező nevének és címének, e-mail címének feltüntetésével.

Az információs önrendelkezés jogról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (7) bekezdése alapján a véleményező fenti adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

A névtelenül beérkezett véleményeket, azok figyelembe vétele nélkül törölni kell. A beérkezett véleményeket – válaszadási kötelezettség nélkül – érdemben mérlegelni kell.

Kismaros, 2019. május 16.

Dr. Horváth Péter

jegyző