A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatása a 2022. évi helyi adók II. félévi részletének befizetéséről

  0
  210

  Tisztelt Ügyfeleink!

  Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022. évi helyi adók II. félévi részletének késedelmi
  pótlékmentes befizetési határideje 2022. szeptember 15. A befizetéshez szükséges csekkeket a 2022. február hóban megküldött számlaegyenleg értesítővel csatoltan küldtük meg, újabb értesítő és csekk ez évben nem kerül postázásra.

  Az adófizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitására kötelezett adózónak belföldi
  pénzforgalmi számlájáról történő átutalással kell teljesítenie, míg más adózónak belföldi fizetési számlájukról átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell teljesítenie. Átutalás esetén az adónemhez tartozó bankszámla számra tudják indítani az utalást. Kérjük, hogy a befizetés pontos azonosítása érdekében a közlemény rovatban tüntessék fel a könyvelési azonosítót (megtalálható a februári értesítőn).

  Bankszámla számaink:

  Építményadó számla: 11742094-15441221-02440000
  Iparűzési adó számla: 11742094-15441221-03540000
  Telekadó számla: 11742094-15441221-02510000
  Kommunális adó számla: 11742094-15441221-02820000
  Késedelmi Pótlék számla: 11742094-15441221-03780000
  Bírság számla: 11742094-15441221-03610000
  Talajterhelési díj számla: 11742094-15441221-03920000
  Államigazgatási eljárási illeték számla: 11742094-15441221-03470000
  Egyéb bevételek számla: 11742094-15441221-08800000
  Idegen bevételek számla: 11742094-15441221-04400000
  Gépjárműadó számla: 11742094-15441221-08970000 (2020.12.31-ig fennálló tartozás esetén)

  Amennyiben a befizetéssel kapcsolatban információra van szükségük, szíveskedjenek
  ügyfélfogadási időben személyesen, telefonon (639-123/102 mellék, 639-131/102 mellék, 639-132/102 mellék ), illetve emailben az ado@kismaros.hu címen megkeresni adócsoportunkat.

  Ügyintézők:

  Mekliné Neuprandt Katalin – Építményadó, Iparűzési adó

  Genzelman Mihályné – Gépjárműadó (2020. 12.31-ig), Telekadó, Kommunálisadó

  Ügyfélfogadás idő:

  Hétfő: 13.00 – 17.00

  Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

  Csütörtök: 8.00 – 12.00

  Kérjük, legyenek figyelemmel a befizetési határidő pontos betartására!

  Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy adócsoportunk folyamatosan gondoskodik kintlévőségeinek beszedéséről. Behajtási cselekményeit a hatályos jogszabályok figyelembevételével alkalmazza.

  Kismaros, 2022. szeptember 05.

  Tisztelettel:

  Schottner Norbert
  jegyző