Felkészülés a fűtési szezonra – segédlet a katasztrófavédelem jóvoltából

0
657

Katasztrófatípusok -Téli veszélyek – Karbantartás, és a fűtési eszközök biztonságos használatának szabályai

A karbantartás és ellenőrzés 
* Az erre kijelölt szervezet szakemberei a kéményeket éves gyakorisággal
ellenőrzik. Saját biztonságunk érdekében tegyük lehetővé az ellenőrzést,
engedjük be a kéményseprőt!
* Hibás kémény esetén a közszolgáltató előírja annak kijavítását.
* Közvetlen élet-, vagy tűzveszély esetén a kéményseprő köteles
kezdeményezni az érintett készülék üzemen kívül helyezését.

Mit ne tegyünk:
Ne próbáljuk házilag magunk, vagy szakember nélkül javítani a kéményt, mert
ahhoz speciális szerszám, alkatrész, kellő szakismeret szükséges.
Mire figyeljünk:
* A kémény használaton kívüli bekötő- és tisztító nyílását nem éghető
anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.
* Ne tömítsük el a régi nyílászárókat, ne takarjuk el a szellőzőket.
* Ha zárt helyen gázszagot vagy szúrós, fojtós égéstermék szagot érzünk:
– azonnal szellőztessünk,
– zárjuk el a gázvezeték főelzáró szerelvényét,
– ne használjunk szikrát okozó készüléket, eszközt (villanykapcsoló,
telefon, gyufa, stb.)
– hagyjuk el a helyiséget,
– kintről telefonon értesítsük a gázszolgáltatót.
* Ha fejfájást, émelygést érez:
– szellőztessen,
– zárja el az égéstermék visszaáramlását okozó készüléket,
– menjen szabad levegőre.

Minden évben több halálesetet okoz a szén-monoxid-mérgezés, ami pedig
megelőzhető a fűtőberendezések, kémények rendszeres karbantartásával,
ellenőriztetésével, valamint szén-monoxid-érzékelő felszerelésével.
Fontos, hogy az érzékelők működését rendszeresen ellenőrizzük, a szükséges
karbantartásokat (elemcsere, tisztítás) elvégezzük.

A biztonságos fűtés
* Legyünk óvatosak és körültekintőek, amikor nyílt lánggal üzemelő fűtő-,
melegítő- vagy főzőkészüléket használunk.
* Csak engedélyezett, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és
fűtőberendezést szabad használni.
* A gázfogyasztó-berendezések üzemképes, biztonságos állapotban tartása
a tulajdonos, üzemeltető felelőssége, aki köteles gondoskodni arról, hogy
a berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatát öt évenként szakember
elvégezze.
* A gázzal üzemelő készülékeket ajánlott a gyártók előírásainak megfelelően
évente szakemberrel ellenőriztetni.
* Ellenőriztessük rendszeresen szakemberrel a tűzveszélyes folyadékkal
(olajjal) üzemelő fűtőkészüléket. Ne a berendezés közelében tároljuk a
fűtőanyagot. Fűtőanyagot csak a kihűlt állapotú fűtőberendezésbe szabad
tölteni.
* Szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén, szalma stb.) üzemelő berendezés közelébe
éghető anyagot nem szabad tenni, a kipattanó szikra felfogására fémből
készült és vízzel töltött szerkezetet használjunk. A tüzelőberendezés ajtóit
állandóan tartsuk csukott állapotban. A berendezés tisztítását csak lehűlt
állapotában végezzük. A hamut és a salakot lehetőleg lehűtött állapotában
ürítsük fémkonténerbe. Forró hamut tilos üríteni épületben vagy annak
közvetlen közelében, illetve ahol az tüzet okozhat, pl.: száraz aljnövényzet.
* A tüzelő-, fűtőberendezéshez csak a gyártó által ajánlott tüzelőanyagot
szabad használni.
* A szilárd tüzelőanyaggal üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd
tüzelő- vagy engedélyezett begyújtó anyaggal gyújtsuk be és üzemeltessük.
* Nem helyezhetőek el berendezési tárgyak a fűtőtestek és a hozzá
kapcsolódó füstelvezető csövek közelében.
* A gyermekeket tartsuk távol a fűtőberendezések újratöltésekor.
* A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor győződjön meg
arról, hogy a szellőzés megfelelő, így megelőzhető a szén-monoxid-
mérgezés.
* A tartalék folyékony tüzelőanyagot megfelelően lezárva és jól szellőztetett
helyiségben kell tárolni, lehetőleg a házon kívül.
* A gázzal üzemelő tűzhelyet ne használja fűtés céljára (nem biztonságos és
mérgező gázok keletkezhetnek).
* Villamos hősugárzó használatakor ne terhelje túl a hálózatot, közelébe
éghető anyagot nem szabad helyezni. Ne használjon villamos berendezést,
ahol az vízzel érintkezhet.
* Üzemelő fűtőberendezésbe körültekintően kell nyúlni, mivel a magas
hőmérséklet, illetve a nyílt láng égési sérüléseket okozhat.
* Ne próbáljuk házilag magunk, vagy olcsó munkát ígérő „szakember”
bevonásával javítani a gázfogyasztó készüléket, mert ahhoz speciális
szerszám, alkatrész, kellő szakismeret és jogosultság szükséges.
* A gázfogyasztó-készülék lángőrét tilos kiiktatni, működését műszakilag
módosítani.