A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatója a KATA adózás változásairól

0
338

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény („új KATA” törvény) 2022. szeptember 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény II. fejezete hatályát veszti („régi KATA” törvény).

Minden „régi KATA” szerint adózó számára ezen adózási forma 2022. augusztus 31. napjával megszűnik.

Adóirodánk a KATA adózási módot hivatalból fogja lezárni, és a 2022. szeptember 15-én
esedékes KATA adó időarányos részét törölni, a változást nem kell külön űrlapon bejelenteni.

Amennyiben az adózó a 2022. január 1-jétől 2022. augusztus 31. napjáig tartó időszakra a
kismarosi önkormányzatnál adóalap-mentességre vagy adócsökkentésre jogosult, és azt
igénybe kívánja venni, 2023. január 15-ig nyújthat be záró iparűzési adóbevallást
(22HIPAK).

A KATA törvény új szabályai az alábbiak szerint érintik az iparűzési adófizetést és
kötelezettségeket:

Ha a NAV-nál 2022.09.01-től továbbra is a KATA szerinti adózást választják:

– Az „új KATA”-ba jelentkezőknek – a NAV-hoz történő bejelentés mellett – a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv) 39/B. § (9) bekezdés alapján, a tételes
HIPA szerinti adózási mód bejelentésére – jogvesztő határidővel – 2022. október 15-ig
van lehetőségük. (Ennek elmulasztása esetén 2023. február 15-ig lehet bejelentést tenni,
de már csak a 2023. év egészére.)

– Az erre vonatkozó változás-bejelentést az E-Önkormányzati portálon keresztül tudják
benyújtani adóirodánknak.

– HIPA adófizetési kötelezettség: a Htv. 39/B. § (4) b) pontja alapján a 2022.09.01. –
2022.12.31. időszakra vonatkozó időarányos KATA adó esedékessége:
2022. október 15. és 2023. január 15.

Ha a NAV-nál 2022.09.01-től kilépnek a KATA adózás alól:

– Azon adóalanyoknak, akik 2022.09.01-től nem lesznek jogosultak a KATA szerint adózni,
nem keletkezik bejelentési kötelezettségük.

– A 2022.09.01. – 2022.12.31. időszakról a 2023. május 31-ig benyújtandó 22HIPAK
bevallásban kell elszámolniuk.

– Adózók – Htv. adóelőleg-összegre és esedékességre vonatkozó rendelkezései alapján –
nem kötelesek iparűzési adóelőleget bejelenteni a 2022. szeptember 1-je és 2023. június
30-a közötti időszakra.

Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban kérdése van, adóirodánkban ügyfélfogadási időben tud érdeklődni.

Hétfő 13.00 – 17.00
Szerda 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00
Csütörtök 8.00 – 12.00

dr. Cseri Tibor aljegyző