Bezárnak a templomok

0
982

A koronavírus terjedése következményeként a szentmisék is elmaradnak, így lelki táplálékainkat otthon kell magunkhoz vennünk. Alább teljes egészében közöljük Fejérdy Áron plébániai kormányzó ide vonatkozó körlevelét.

Kedves Testvérek!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése szerint a koronavírus járvány miatt templomainkban a hétvégétől (március 22.) határozatlan ideig szünetel a nyilvános liturgia: már szombat este sem lesz előesti szentmise.

A felvett miseszándékokat vagy magán szentmisében ajánljuk fel, vagy majd későbbi időpontban, mikor újra lehet közösségi szentmise.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a fertőzés elkerülése céljából általános felmentést adott a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól.

Mivel súlyos okból egy ideig most lehetetlenné válik az súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, helyette mindnyájan otthonunkban töltsünk kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén.

A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben az állami járványügyi előírásokat követjük.

Ebben a nehéz időszakban, mikor a közösen ünnepelt liturgia nem lehetséges, különösen is fontos táplálkoznunk a Szentírást olvasva és a megélt szeretet által. Az imádságban és a testvéri szeretetben, a szenvedőkben és a szenvedésben is Jézussal találkozunk és így a fizikai távolságban is a szeretet egységében maradhatunk. Nem kell félnünk, hiszen Jézus, aki a kereszten minden nyomorúságunkat magára vette, most is egészen közel van hozzánk és folyton ajándékozza nekünk az Ő feltámadt életét.

2020. március 17-én

                                                   Fejérdy Áron

                                               plébániai kormányzó