Elment a mozdony

0
1247

December elején daruval kiemelték a helyéről, majd elszállították a kismarosi kisvasút állomása mellett álló kis gőzöst. A befogadó egyesület tagjának, Lászlófi Károlynak a nyílt levelét az alábbiakban közöljük.

Lászlófi Károly vagyok, a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület tagja, 2013 óta a Kemencei Erdei Múzeumvasút pályamestere. Ez azt jelenti, hogy én felelek az önkéntes közösség 4 km vasúti pályát, 3 állomást, 5 vasúti hidat és 15 db kitérőt karbantartó csapatáért.

Egyesületünk 1994-ben alakult. 2000 tavasza óta, tehát 17 éve sikeresen üzemelteti az Ipoly Erdő Zrt. tulajdonában levő Kemencei Erdei Múzeumvasutat, melyet 1999-ben az évszázad árvize szinte teljesen elpusztított. Az elmúlt években a súlyosan megrongálódott pályából 4 km-t járhatóvá tettünk. Pályázati összegekből, tagdíjunkból, menetdíj bevételünkből és önkéntes munkákkal engedélyeztettünk, majd helyreállítottunk 5 patakhidat és építettünk két állomást. Óriási energiákkal évente közel 20000 utast szállítunk, egy fő főállású (hétköznap is különvonatokat vállalni képes) kollegánkon kívül mindenki önkéntesen látja el feladatát. Egy-egy aktív kollégánk éves szinten 20 napot szán rá életéből a vasút üzemeltetésére, a járművek és a pálya karbantartására.

A Triglav gőzös a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (továbbiakban: MMKM), ilyenmódon a Magyar Állam tulajdona, műkincsjegyzékben szereplő műtárgy. Valóságban a MMKM egyedül dönt abban, hogy hol látja jobban biztosítottnak a Magyar Állam műkincs tulajdonának jövőjét. A járműnek több tucat évnyi, esetleg többszáz évnyi jövőt kell biztosítania, így az országos érdek megelőzi a helyi érdekeket. 17 évnyi munkánkat, 50 jármű felújítását, sikeres, nagyforgalmú vasútüzemünket, kialakított műhely hátterünket ismerte el az MMKM a gőzös Kemencére helyezésével.

Kemencére az egyesülettel kötött szerződés révén, éves bérleti díj fizetésének fejében került, komoly szerződési feltételekkel, muzeológusi felügyelettel. A műtárgyra például biztosítást is kellett kötnünk. A szerződés időtartama 5 év, ami tetszőlegesen hosszabbítható.

A községbe került Triglav gőzös 2007-es elhelyezése óta semmilyen állagmegóvást nem kapott. Alkatrészei fogyatkoztak, több eleme sérült, hatalmas rozsdafoltok éktelenkedtek rajta.

Terveink a gőzössel:

Első lépésként a teljes optikai felújítás mellett részletes állapotfelmérés, a gépezeti elemek felújításával pedig a gördülőképes állapot. A Börzsönyben egyedül Kemencén van olyan nyomtávú kisvasúti pálya (a sínek távolsága Kismaroson jelenleg nagyobb, ezért itt soha nem is közlekedhetne, átalakítása műszakilag lehetetlen), melyen a gőzös mozoghat. Ennek első lépéseként az egyesület tagjai november 30-án szakadó hóesésben, szakszerűen megbontották a gép rudazatát (szaknyelven hidegre szerelték), átvizsgálták a csapágyait, így december 1-jén már saját kerekein gurult Kemencén az egykori kovácsműhelyben tervezett kiállítási helyére. 45 év után a mozdony megmozdult! Az első lépéshez az egyesület rendelkezik a pénzügyi és szakmai feltételekkel.

Második lépés, a megfelelő anyagi források előteremtése után a működőképes állapot. Több éves forrásteremtő tevékenységünk révén hisszük, hogy a szükséges összeget elő fogjuk tudni teremteni.

Tudjuk, hogy a mozdony sok gyermek szívéhez hozzánőtt. A kismarosi gyerekeket örömmel fogjuk fogadni Kemencén, a felújítás végeztével díjtalanul meglátogathatják a gőzöst. Szeretnénk, hogy olyan kivételes élményben lehessen majd részük, hogy lássák a kisgőzöst mozogni. Lássák működni a hajtórudakat, a szabályozó karokat. Szakszerű magyarázat mellett megérthessék működését, amit álló helyzetben soha nem tudnának elképzelni.

Végül hisszük, hogy ha valamit szeretünk, és annak jobb sorsa lehet, akkor el kell engedni, és támogat-
ni kell a megújulását. Szándékunk, hogy a gőzösön végzett munkákhoz csatlakozni lehessen önkéntes
közösségünkhöz.

Építészmérnökként, kismarosiként látom, hogy aktuális feladat a kisvasútállomás környékének rendezése. Szakmai észrevételeimmel szeretnék hozzájárulni az ezt előkészítő párbeszédhez.

Lászlófi Károly

20171201_092403 20171201_095657 20171201_095850