Helyi iparűzési adó változások 2023 január elsejétől

0
530

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 366/2022. (IX.26.) Kormányrendelet alapján a 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségeiket euró vagy amerikai dollár devizanemben is teljesíthetik. A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.

A Magyar Államkincstár a Magyar Nemzeti Banknál megnyitotta a Kismarosi Önkormányzati Hivatal részére az euro és amerikai dollár devizanemben vezetett bankszámláját, melynek adatai a következők:

Önkormányzat neve:       KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Számla száma:                  10023002-00003547-02120017

IBAN száma:                     HU67 1002 3002 0000 3547 0212 0017

Átutaláskor az IBAN számon kívül, fel kell tüntetni a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Magyar Államkincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.

SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Magyar Államkincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Magyar Államkincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlára utalt deviza összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint, a számlán jóváírt forint összegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatójánál (OTP) vezetett helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Kormányrendelet 1.§(4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű néhány nappal hamarabb indítani.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forint összeget.

Schottner Norbert

Jegyző